Memòria prevencionista

Visualització de contingut web

Seminarios Formación 2016

  Lloc i data de celebració
Centres Territorials de Seguretat i  Salut en el Treball
Activitat Hores Alacant Castelló València Sol.licituds
Investigació d'accidents laborals       23 i 24 febrer   Tancat
Gestió preventiva en els tallers d'automoció.Taller-seminari 4     10 de març Tancat
Mètodes simplificats d'avaluació higiènica d'agents químics 5 16 de març    
Tancat
Soroll i vibracions      6-7 de abril    Tancat
Moviments repetitius. Aplicació pràctica de la norma UNE-EN 1005-5 4     21 de abril Tancat
Mesures d'emergència     3 i 4 de maig   Tancat
Prevenció Conscient, Salut Laboral i Felicitat en el Treball 5     12 de maig Tancat
Aplicació del Reial Decret d'equips de treball i Directiva de màquines 5 17 de maig    

Tancat

Equips de treball     7,8 de juny   Tancat
Exposició laboral al soroll i el seu control 10     22 i 23 de juny Tancat
Equips de treball 10     5 i 6 de juliol Tancat

Aplicació pràctica de mesures de protecció enfront de nanomaterials. Projecte life NanoRISK

4 15 de setembre     Tancat

Aplicació pràctica de mesures de protecció enfront de nanomaterials. Projecte life NanoRISK

 
4     20 de setembre Tancat
Aplicació pràctica de mesures de protecció enfront de nanomaterials. Projecte life NanoRISK 4   22 de setembre   Tancat
Actualització en Medicina del treball 4     22 de setembre Tancat
Avaluació de Riscos Psicosocials I. Utilització del Fpsico (INSHT) 10 14 i 21 de octubre     Tancat
Planificació de la Prevenció: Procediments i instruccions     18 i 19 de octubre   Tancat
Seguretat viària laboral. El factor humà. Prevenció conscient i R.S.E 5 9 de novembre     Tancat
Integració de la prevenció de riscos laborals en les obres de construcció 5 18 de novembre     Tancat