Teléfono

Memòria prevencionista

Treballar en èpoques d'altes temperatures

Treballar en èpoques d'altes temperatures

L'exposició a la calor pot causar greus alteracions en les persones treballadores. De fet, la temperatura del cos humà ha de romandre constant (homeotermia), independentment del seu ambient tèrmic. Els mecanismes de regulació que mantenen la temperatura poden veure's alterats, sobretot durant les onades de calor en l'època estiuenca accentuades pel canvi climàtic. El risc per a la salut serà encara més important si l'organisme no està preparat (aclimatació). En el lloc de treball, una combinació de factors individuals (edat, salut física, la fatiga, l'esforç físic inherent a la tasca...) i col·lectives (organització de l'activitat, les condicions de treball...) juga un paper important no sols en la salut, sinó també l'alteració del rendiment físic i mental de les persones.

Per això et recomanem atendre les indicacions donades pels organismes amb autoritat en la matèria i les aportacions científicotécnicas proporcionades per entitats reconegudes.

 

Publicacions de l'INVASSAT

Recursos de les autoritats sanitàries

Recursos d'organismes de SST

Recursos d'informació meteorològica i climatològica

Literatura cientificotècnica