Telèfon

Memòria prevencionista

Campanyes preventives

Ves enrere C-19 Campanya Dia Mundial de la Seguretat i Salut en el Treball 2022

C-19 Campanya Dia Mundial de la Seguretat i Salut en el Treball 2022

Dia Mundial de la Seguretat i Salut en el Treball 2022

 

 

Seguretat i salut no són qüestió de sort.

Elvira Ródenas, directora de l'INVASSAT.

Enguany, el Dia Mundial de la Seguretat i Salut en el Treball ja no està relacionat amb la COVID-19. Aquest 2022 la campanya es diu «Actuar junts per a construir una cultura de seguretat i salut positiva» i té com a objectiu la promoció de la participació i del diàleg social amb la finalitat d'establir una cultura de seguretat i salut positiva en els llocs de treball.


Durant la pandèmia de COVID-19, hem constatat que comptar amb un sistema de seguretat i salut en el treball sòlid que incloga una participació efectiva del govern, de les persones ocupades i ocupadores i de la sanitat pública ha sigut vital per a protegir els entorns de treball i salvaguardar la seguretat i la salut. El diàleg social no sols contribueix a millorar les polítiques i estratègies en matèria de Seguretat i Salut en el Treball (SST) sinó que també és essencial en l'establiment del compromís de les parts facilitant el camí per a la seua ràpida i eficaç posada en pràctica.


En el lloc de treball, una cultura de SST sòlida i inclusiva és aquella en la qual tant la direcció com les persones ocupades valoren i promouen el dret a un entorn de treball segur i saludable. De manera que aquestes últimes participen a l'entorn de l'organització plantejant les seues preocupacions sobre possibles riscos o perills i la direcció col·labora amb ells per a trobar solucions adequades, eficaces i sostenibles. Per a això, és necessari establir una comunicació oberta i un diàleg basat en la confiança i el respecte mutu.


Aquesta cita anual pretén promoure la prevenció dels accidents del treball i les malalties professionals a tot el món. És una campanya de sensibilització destinada a centrar l'atenció sobre la magnitud del problema i a fomentar la creació i la promoció d'una cultura de la seguretat i la salut per a ajudar a reduir el nombre de morts i lesions relacionades amb el treball.


Cadascun de nosaltres és responsable de frenar morts i lesions en el treball. Com a govern hem de proporcionar la infraestructura (lleis i serveis) necessària per a garantir que els treballadors continuen sent empleats i que les empreses prosperen. Això inclou el desenvolupament d'una política i un programa europeu, nacional i autonòmic i un sistema d'inspecció per a fer complir la legislació i política de seguretat i salut en el treball. Les empreses són les responsables de garantir que l'entorn de treball siga segur i saludable. Les persones treballadores tenim la responsabilitat de treballar de manera segura i protegir-nos, conéixer els nostres drets i participar en la implementació de mesures preventives. És comú quan des de l'INVASSAT i la Inspecció de Treball s'investiguen els accidents de treball escoltar les persones implicades en el mateix la frase «ha sigut mala sort», però sabem que tots, absolutament tots els accidents de treball es poden evitar.


La pandèmia és un dels exemples més palpables de la necessitat d'adaptar els SST als nous riscos emergents, una reivindicació que també és present en aquest dia internacional. Aquests nous riscos del treball poden ser provocats per la innovació tècnica o pel canvi social o organitzatiu, entre ells les noves tecnologies aplicades als processos productius, les noves condicions de treball a conseqüència de la càrrega de treball deguda a de la intensificació d'aquest arran de les retallades en les plantilles, els efectes de factors psicosocials en l'estrés relacionat amb el treball. En la pròxima Estratègia Valenciana de Seguretat i Salut en el Treball 2023-2028 que estem debatent amb els agents socials i econòmics, hem de repensar el model de gestió preventiva en les empreses i enfortir els organismes amb competències en matèria de SST abordarem aquestes tres qüestions: Anticipar i gestionar el canvi en el context de les transicions ecològica, digital i demogràfica; millorar la prevenció d'accidents i malalties relacionats amb el treball i adoptar un enfocament de «visió zero» respecte a les morts relacionades amb el treball; i incrementar la preparació per a respondre a les crisis sanitàries actuals i futures. Aplicant la transversalitat i la perspectiva de gènere, perquè dones i homes som diferents però tenim els mateixos drets que cal garantir.

Publicat el 28.04.2022 en Levante-EMV.

 

No et perdes aquests enllaços...