Teléfono

Memòria prevencionista

Campanyes preventives

Ves enrere C-15 Campanya d'apilaments de palets (2019)

C-15 Campanya d'apilaments de palets (2019)

L'elevada presència en l'entorn laboral d'apilaments de palets així com la potencial gravetat dels accidents que poden produir-se a causa d'un incorrecte apilament dels mateixos (l'any 2018 es va produir un accident mortal), va fer necessari dissenyar una campanya amb la finalitat de comprovar que el remuntat de palets es realitza de manera correcta i que no supose un risc per als treballadors. Aquesta campanya va ser proposada en la Comissió Territorial de Seguretat i Salut en el Treball de Castelló i es va iniciar, com a prova pilot, a mitjan 2019 a aquesta província.