Telèfon

Memòria prevencionista

Campanyes preventives

Ves enrere C-14 Campanya enfront dels agents químics (2018-2020)

C-14 Campanya enfront dels agents químics (2018-2020)

L'elevada presència en l'entorn laboral dels agents químics, així com l'ampli rang d'efectes potencialment adversos que presenten per a la seguretat i salut de les persones treballadores, sent capaces de generar greus patologies, especialment de tipus respiratori o associades a agents cancerígens o reprotòxics, fa que el control de les substàncies perilloses en els centres de treball de la nostra Comunitat, haja de convertir-se en una de les actuacions preventives prioritàries a abordar, tal com diagnostica l'Estratègia Espanyola de Seguretat i Salut en el Treball 2015-2020 i preveu la línia 4.1 de l'Estratègia Valenciana de Seguretat, Salut i Benestar Laboral 2017-2020. Durant els anys 2018, 2019 i primers de 2020, s'ha executat la Campanya d'Actuació enfront dels riscos per Agents Químics en les empreses de la Comunitat Valenciana. Durant aquest període s'han visitat més de 1400 empreses, desenvolupant-se actuacions d'assessorament i control de la gestió preventiva d'aquesta mena d'agents.