Teléfono

Memòria prevencionista

Campanyes preventives

Ves enrere C-12 Campanya de caigudes a diferent nivell en les obres de construcció (2018-)

C-12 Campanya de caigudes a diferent nivell en les obres de construcció (2018-)

La campanya de control de la sinistralitat greu i mortal en el sector de la construcció, duta a terme pelr l'INVASSAT en els anys 2018 i 2019 va posar de manifest que el principal risc al qual s'exposen les persones treballadores del sector de la construcció és, amb diferència, el risc de caiguda a diferent nivell en les obres. Aquest risc suposa aproximadament la meitat del conjunt de riscos greus que es van detectar. Aquesta situació va motivar el disseny d'una campanya de caigudes a diferent nivell en les obres de construcció que va finalitzar a principis de 2020. L'execució de la campanya s'ha iniciat en el 2020 i continuarà durant tot el 2021.