Teléfono

Memòria prevencionista

Campanyes preventives

Ves enrere C-07 Campanya de prevenció en tallers d'automoció (2015-)

C-07 Campanya de prevenció en tallers d'automoció (2015-)

Les actuacions del personal tècnic de l'INVASSAT en la Campanya de Prevenció en Tallers d'Automoció persegueixen els següents objectius: 
 • aprofundir en determinades condicions de treball en els tallers
 • elaborar un llista de verificacions simple
 • elaborar estadístiques de l'estat de les condicions de treball dels tallers
 • realitzar actuacions de divulgació de la campanya:
  • taller d'experts 
  • pòster 
  • publicació
  • possibles alertes al sector
 • assessorar per a la millora de les condicions de treball
 • verificació del grau de compliment de les irregularitats informades a les empreses/tallers.

Informes de seguimient