Teléfono

Memòria prevencionista

Campanyes preventives

Ves enrere C-06 Campanya malalties professionals per trastorns musculoesquelètics (2015)

C-06 Campanya malalties professionals per trastorns musculoesquelètics (2015)

Amb motiu de l'anàlisi de la declaració de malalties professionals en el sistema CEPROSS, base oficial del Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social, s'ha comprovat que, a la fi dels anys 80, els trastorns musculoesquelètics (d'ara en avant TME), tenien un pes del 30% en la declaració, valor que s'ha elevat a un 90% en el total de declaracions de l'any 2015. Aquest fet va instar a aquest Institut la necessitat de realitzar una campanya específica per a l'assessorament en el col·lectiu d'empreses amb major sinistres declarats per TME en els anys 2014 i 2015, visitant un total de 99 empreses. Els objectius d'aquesta campanya van ser:
  • assessorar les empreses en l'anàlisi de les causes de les malalties professionals per TME;
  • disminuir la sinistralitat en la Comunitat Valenciana;
  • establir mesures preventives i bones pràctiques per a evitar els TME;
  • establir un mapa de risc per TME en la Comunitat Valenciana.

Informes de seguiment