Teléfono

Memòria prevencionista

Campanyes preventives

Ves enrere C-05 Campanya de bastides (2015)

C-05 Campanya de bastides (2015)

Durant 2015 es va dur a terme pel personal tècnic de l'INVASSAT una campanya específica sobre condicions d'instal·lació i utilització de bastides centrada en bastides de façana de components prefabricats, plataformes suspeses de nivell variable i plataformes elevadores sobre masteler.