Teléfono

Memòria prevencionista

Campanyes preventives

Ves enrere C-03 Pla especial d'actuació en el sector sociosanitari (2014-2015)

C-03 Pla especial d'actuació en el sector sociosanitari (2014-2015)

El Pla específic d'actuació en empreses del sector sociosanitari, aprovat pel consell de l'INVASSAT, s'emmarca dins de les actuacions desenvolupades per aquest Institut en les empreses incloses en el Pla d'Actuació contra la Sinistralitat Laboral 2014-2015 de la Comunitat Valenciana, amb una especial atenció als trastorns de tipus musculoesquelètic. Es van visitar 41 residències de la tercera edat, comptant amb la presència dels representants de l'empresa, del personal i del servei de prevenció, amb la finalitat d'identificar els factors de risc de tipus ergonòmic i psicosocial més significatius en els llocs de treball objecte. Així mateix s'ha analitzat la gestió preventiva desenvolupada per l'empresa en relació amb aquests riscos en els llocs estudiats. Com a conseqüència de tot l'anterior es duen a terme una sèrie de conclusions i es realitzen les recomanacions de millora preventiva que s'estimen procedents, al costat de la inclusió de les bones pràctiques preventives conegudes, que s'entreguen i expliquen en una última reunió en l'empresa.
 

Informe de seguiment