Teléfono

Memòria prevencionista

Campanyes preventives

Ves enrere C-02 Campanya Gestió de la prevenció de riscos laborals als ajuntamentsntos (2013-2017)

C-02 Campanya Gestió de la prevenció de riscos laborals als ajuntamentsntos (2013-2017)

El 28 de maig de 2012 es va sol·licitar per part de la Inspecció de Treball i Seguretat Social de València l'assistència tècnica del Centre Territorial de València de l'INVASSAT per a la "Comprovació de la Gestió de la Prevenció de riscos laborals en les corporacions locals". Finalment es van visitar 92 ajuntaments entre els anys 2013 al 2017. El setembre de 2016 s'elabora un document-resum de la campanya amb 86 ajuntaments visitats i el març de 2017 es realitza una actualització amb 92 ajuntaments visitats.