Teléfono

Memòria prevencionista

Campanyes preventives

Ves enrere C-01 Estudi sobre les actuacions ergonòmiques dutes a terme en l'Aeroport de València en les operacions de handling (2008)

C-01 Estudi sobre les actuacions ergonòmiques dutes a terme en l'Aeroport de València en les operacions de handling (2008)

L'objecte de l'estudi era analitzar les condicions de treball en les empreses que fan tasques de handling, en concret es va centrar en el maneig de l'equipatge de passatgeres i passatgers. Es va dur a terme de manera conjunta per la Inspecció de Treball i Seguretat Social de València i l'INVASSAT, durant els mesos de maig, juny i juliol de l'any 2008, per mitjà de visites a les companyies que operen en l'aeroport de València. En tractar-se d'un aeroport xicotet amb poques companyies ha permés que l'estudi es realitzara en la pràctica totalitat de les empreses, permetent així una anàlisi comparativa més completa.