Visualització de contingut web

Plan Director INVASSAT 2017-2021

            Ja disponible el document del Pla Director del INVASSAT per al periódo 2017-2021

            Els objectius transversals que regeixen el present Pla Director són els següents:

 • I. Contribuir de forma significativa en la reducció de danys laborals i en la millora de les condicions de treball en els centres de treball de la Comunitat Valenciana.
 • II. Contribuir a la creació d'una autèntica cultura preventiva en la nostra societat.
 • III. Contribuir a la consecución, en el ámbito de nuestra Comunidad Autónoma, de una prevención dinámica, ágil, accesible a toda la sociedad y que además genere valor añadido desde el punto de vista de la productividad y la competitividad de nuestras empresas.
 • IV. Aconseguir complir amb les funcions i competències atribuïdes al INVASSAT de manera eficient
   

            Conté els següents apartats

 • Missió de l'INVASSAT
 • Valors de l'INVASSAT
 • Visió de l'INVASSAT
 • Diagnòstic de situació
 • Eixos i línies d'acció
 • Desenvolupe i implantació del Pla Director