Visualització de contingut web

The selected web content no longer exists.

Memòria prevencionista

Visualització de contingut web

OBSERVATORI i ESTUDIS

SINISTRALITAT LABORAL

Anàlisi d'accidents de treball en empreses incloses en el Pla d'actuació contra la sinistralitat laboral de la Comunitat Valenciana

Caracterització dels accidents greus i mortals en la Comunitat Valenciana

Caracterització de la seguretat viària laboral en la Comunitat Valenciana

Anàlisis sectorials i específiques d'accidents de treball

 

INFORMES PLA D'ACTUACIÓ CONTRA LA SINISTRALITAT LABORAL

Resultats del tràmit Informe d'activitats preventives de les empreses (IAPE)

Resultats de les enquestes de valoració del sistema de prevenció de riscos laborals en les empreses de major sinistralitat de la Comunitat Valenciana

Informes d'actuació de les entitats col·laboradores de la Seguretat Social –mútues–  en relació amb els plans d'actuació.


ALTRES ESTUDIS I RESULTATS DE CAMPANYES D'ACTUACIÓ

Resultats de campanyes d'actuació