Mini Calendario

maig 2021
Dl Dm Dc Dj Dv Ds Dg
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

NOVETATS

Estadístiques de Sinistralitat laboral: abril 2020 - març 2021

Ja es troba disponible l'última edició de les publicacions Estadístiques d'accidents de treball en la Comunitat Valenciana i les Estadístiques de malalties professionals en la Comunitat Valenciana, corresponents al període abril de 2020 a març de 2021. També es poden consultar els resums corresponents a l'informe d'accidents de treball i al de malalties professionals.

Butlletí de novetats en seguretat i salut laboral

NOU BUTLLETÍ DE NOVETATS!!
 
Ja es troba disponible el Butlletí de novetats en seguretat i salut laboral de l'INVASSAT d'abril de 2021, on podeu trobar els documents cientifico-tècnics que anem incorporant a la Biblioteca Digital i les novetats legals publicades durant el mes passat, així com altres recursos d'utilitat per a la seguretat i salut en el treball.

CT02-210201 Obligacions en matèria de coordinació d'activitats empresarials per part dels ajuntaments amb motiu del muntatge i desmuntatge d'escenaris per al desenvolupament de diversos actes culturals 04.2021

NOU CRITERI TÈCNIC DE L'INVASSAT
 
Obligacions en matèria de coordinació d'activitats empresarials per part dels ajuntaments amb motiu del muntatge i desmuntatge d'escenaris per al desenvolupament de diversos actes culturals. L'INVASSAT, en la seua qualitat d'òrgan cientificotècnic en matèria de prevenció de riscos laborals de l'Administració de la Generalitat, manca de competències per a realitzar interpretacions de caràcter vinculant en matèria laboral, que corresponen en exclusiva als òrgans jurisdiccionals de l'ordre social. L'exposat en aquest document es correspon amb el criteri que sobre el particular té aquest institut i s'emet a títol merament informatiu i no vinculant..

Manuals del Campus Virtual - Plans d'autoprotecció

MANUALS DEL CAMPUS VIRTUAL DE L'INVASSAT
 
 
Els manuals del Campus Virtual de l'INVASSAT sistematitzen els continguts formatius que l'Institut posa a la disposició de la societat valenciana a través de la plataforma e-formació de la Generalitat. El manual Plans d'autoprotecció pretén proporcionar els coneixements necessaris per a elaborar un pla d'aquestes característiques i que resulte el més operatiu possible, tenint sempre en compte la normativa aplicable.
 

CT02-210101 Obligacions preventives de tallers mecànics que arrenden part de les seues instal·lacions i empreses de serveis de lloguer de boxs de treball per a usuaris i usuàries particulars 03.2021

NOU CRITERI TÈCNIC DE L'INVASSAT
 
Obligacions preventives de tallers mecànics que arrenden part de les seues instal·lacions i empreses de serveis de lloguer de boxs de treball per a usuaris i usuàries particulars. L'INVASSAT, en la seua qualitat d'òrgan cientificotècnic en matèria de prevenció de riscos laborals de l'Administració de la Generalitat, manca de competències per a realitzar interpretacions de caràcter vinculant en matèria laboral, que corresponen en exclusiva als òrgans jurisdiccionals de l'ordre social. L'exposat en aquest document es correspon amb el criteri que sobre el particular té aquest institut i s'emet a títol merament informatiu i no vinculant.

La prevenció de riscos laborals en les comunitats de propietaris

Nuevo documento formativo del INVASSAT: La prevención de riesgos laborales en las comunidades de propietarios. ¿Tiene la comunidad trabajadoras o trabajadores propios? ¿Cómo coordinar las actividades empresariales? El caso particular de las obras de construcción en las comunidades de propietarios.

EA04-210102 Evolución de accidentes en jornada de trabajo e índices de incidencia - Comunitat Valenciana vs nacional 1999–2011

ESTADÍSTIQUES DE L'INVASSAT

Nova publicació de la sèrie Evolució d'accidents en jornada de treball i índex d'incidència : Comunitat Valenciana vs nacional. En aquesta ocasió corresponent al període 1999-2020.

FIA-213801 Accident greu a causa d’atrapament amb un equip de treball fora d'ús

NOVA FITXA D'INVESTIGACIÓ D'ACCIDENTS!!!
 
Ja està a la seua disposició una nova fitxa d'investigació d'accidents (FIA) de l'INVASSAT: Accident greu a causa d'atrapament amb un equip de treball fora d'ús. Accedisca a la nostra secció Fitxes d'Investigació d'Accidents. Les FIAs estan basades en accidents reals investigats pel personal tècnic de l'INVASSAT. No obstant això, poden contindre elements o aspectes modificats o addicionals, relacionats amb aquests, a fi d'aconseguir una major eficàcia didàctica. Aquestes fitxes no pretenen una anàlisi exhaustiva del succés accidental, sinó posar de manifest les circumstàncies en les quals ocorre, així com les principals causes i mesures preventives o correctives a adoptar.

Dades de sinistralitat laboral en la Comunitat Valenciana i comparativa amb la resta d'Espanya i altres Comunitats Autònomes - Novetat

 
Aquests documents contenen els avanços de la sinistralitat laboral del present any i permeten comparar l'evolució de les dades de sinistralitat (accidents de treball en jornada i malalties professionals) de la Comunitat Valenciana front la mitjana nacional i la resta de Comunitats Autònomes en el període de l'any acumulat i el mateix període de l'any anterior. Aquesta visió, ens ofereix un avanç aproximat de qual serà el resultat de la sinistralitat a final d'any i permet veure la situació actual de la Comunitat en matèria de sinistralitat respecte a la resta de comunitats.

Criteri tècnic de l'INVASSAT: Formació preventiva que pot impartir un tècnic o una tècnica de prevenció de riscos laborals de nivell intermedi

NOU CRITERI TÈCNIC DE L'INVASSAT
 
Formació preventiva que pot impartir un tècnic o una tècnica de prevenció de riscos laborals de nivell intermedi. L'INVASSAT, en la seua qualitat d'òrgan cientificotècnic en matèria de prevenció de riscos laborals de l'Administració de la Generalitat, manca de competències per a realitzar interpretacions de caràcter vinculant en matèria laboral, que corresponen en exclusiva als òrgans jurisdiccionals de l'ordre social. L'exposat en aquest document es correspon amb el criteri que sobre el particular té aquest institut i s'emet a títol merament informatiu i no vinculant.
Mostrant 1 - 10 de 285 resultats
Articles per pàgina 10
de 29