Memòria prevencionista

Visualització de contingut web

REACHnano

reachnano-logo.jpg El Proyecto REACHnano tiene por objectivo proporcionar a la industria i el resto de los sectores implicados herramientas de uso sencillo para evaluar los riesgos de los nanomateriales a lo largo de su ciclo de vida. Tambien, apoyar la aplicación del Reglamento REACH en relación con esos productos, para garantizar la protección del medio ambiente y de la salud humana frente a los riesgos que plantean.

SOCIOS PARTICIPANTES

nia_logo_trans2.png
 
leitat_trans.png itene_english_transp.png invassat_color.jpg
 
El proyecto está participado por el Instituto Valenciano de Seguridad y Salud en el Trabajo  (INVASSAT), ITENE (Instituto Tecnológico del Embalaje,  Transporte y Logística), LEITAT Technological Center y la NIA (Nanotechnology Industries Association),     

 

projectlife.jpg
Con el apoyo financiero de la Comisión Europea.

 

 

DOCUMENTOS

nanomateriales portada.jpg
 
 Monográfico de Nanomateriales folleto reachnano2.jpg Folleto divulgativo REACHnano

 

Notícies REACHNano

« Ves enrere

Reunió de treball en el Centre Territorial de l'INVASSAT de València, en relació als projectes europeus Life REACHnano i Life nanoRISK.

Reunió de treball en el Centre Territorial de l'INVASSAT de València, en relació als projectes europeus Life REACHnano i Life nanoRISK.

Va tindre lloc una reunió de treball en el Centre Territorial de l'INVASSAT de València, en relació als projectes europeus Life REACHnano i Life nanoRISK. L'INVASSAT, com a centre d'investigació, forma part dels consorcis d'estos dos projectes junt amb, entre altres, ITENE. La Nanotecnologia s'inclou com a Industrial Competitiva en el marc de l'horitzó 2020 de la Unió Europea, a més d'estar identificada com una de les sis tecnologies clau per al desenrotllament (KETs). Projectes que sorgixen de la necessitat recolzar a la indústria en el procés d'avaluació de la seguretat química dels Nanomateriales, especialment quant al coneixement de les seues propietats i riscos. Riscos emergents, donat el potencial de la Nanotecnologia utilitzada per a millorar les propietats dels materials, que ha obert el debat dels possibles riscos per a la salut i el medioambiente relacionats amb el seu ús. En la Reunió han participat, per part de l'INVASSAT, el director general de Treball, Cooperativisme i Economia Social i director de l'INVASSAT, D. Felipe Codina acompanyat per D. Salvador Puigdengolas, D. Juan Uriol i D. Esteban Santamaría, i per part d'ITENE D. Carlos Fito, coordinador dels projectes i Cap de l'Àrea de Seguretat Tècnica.