Telèfon

Memòria prevencionista

Noves publicacions

Memoria de actividades del INVASSAT correspondiente al ejercicio 2015

Ja es troba disponible la "Memòria d'activitats de l'INVASSAT corresponent a l'exercici 2015" i aprovada pel Consell al juliol de 2016

Apunte técnico 16.4

Ja es troba disponible l'Apunt Tècnic "Obligacions de les empreses de treball temporal i les empreses usuàries en matèria preventiva" Consulta la secció Publicacions del nostre web

Butlletí de novetats legislatives 2016-07

Ja es troba disponible el Butlletí de novetats legislatives de juliol de 2016, on podeu trobar tota l'actualitat normativa en prevenció de riscos laborals publicada al llarg del mes de juny. Més...

Principales aspectos del RD 144/2016, relativo a aparatos y sistemas de protección utilizados en atmósferas explosivas

Ja es troba disponible l'Apunt Tècnic "Principals aspectes del RD 144/2016, relatiu a aparells i sistemes de protecció utilitzats en atmosferes explosives" Consulta la secció Publicacions del...

Estadísticas de Accidentes de trabajo y Enfermedades profesionales Comunitat Valenciana

Es troba disponible l'última edició de les publicacions "Estadístiques d'accidents de treball a la Comunitat Valenciana" i les "Estadístiques de malalties professionals a la Comunitat Valenciana",...

Elaboración de estudios de seguridad y salud en obras de construccón

Ya se encuentra disponible el Apunte Técnico "Elaboración de estudios de seguridad y salud en obras de construcción" Consulta la sección Publicaciones de nuestra web

Boletín de novedades legales 2016-06

Ja es troba disponible el "Butlletí de novetats legislatives" corresponent a juny de 2016 amb totes les novetats legislatives del mes de maig + Info de novetats legals en la secció de novetats...

OBSERVATORI i ESTUDIS

SINISTRALITAT LABORAL Anàlisi d'accidents de treball en empreses incloses en el Pla d'actuació contra la sinistralitat laboral de la Comunitat Valenciana Pla d'actuació contra la sinistralitat...

Estadístiques d'Accidents laborals i Malalties professionals

Es troba disponible l'última edició de les publicacions "Estadístiques d'accidents de treball a la Comunitat Valenciana" i les "Estadístiques de malalties professionals a la Comunitat Valenciana",...

Boletín de novedades legales 2016-05

Ja es troba disponible el Butlletí de Novetats Legals de maig 2016 amb totes les actualitzacions legislatives aparegudes al mes d'abril.