Telèfon

Memòria prevencionista

Noves publicacions

Estadísticas siniestralidad laboral JUL16-JUN17 "VERSIÖ CORREGIDA"

Es troba disponible l'última edició de les publicacions "Estadístiques d'accidents de treball a la Comunidad Valenciana. Versió corregida" i les "Estadístiques de malalties profesionals a la...

Butlletí de novetats legislatives 2017-08

Ja es troba disponible el Butlletí de novetats legislatives d'agost de 2017, on podeu trobar tota l'actualitat normativa en Prevenció de Riscos Laborals publicada al llarg del mes de juliol.

FIA 4-2017

Ja es troba disponible la nova Fitxa d'investigación d'accidents de l'INVASSAT 2017-4 Atrapament de la mà amb conseqüències de fractures obertes en una màquina circular de cartó (hendidora)

Butlletí de legislació L17-07

Ja es troba disponible el Butlletí de novetats legislatives de juliol de 2017, on podeu trobar tota l'actualitat normativa en prevenció de riscos laborals publicada al llarg del mes de juny .

L17-06

Ja es troba disponible el Butlletí de novetats legislatives de juny de 2017, on podeu trobar tota l'actualitat normativa en prevenció de riscos laborals publicada al llarg del mes de maig. Més...

FIA 2017_1: Atrapament del peu del treballador entre el muntacàrregues i terra mentre es disposava a treure un palet del muntacàrregues

Ja es troba disponible la nova Fitxa d'investigació d'accidents de l'INVASSAT 2017-1 Accident greu per atrapada del peu esquerre del treballador entre muntacàrregues i el sòl mentre es disposava a...

Boletín novedades legislativas L17-04

Ja es troba disponible el Butlletí de novetats legislatives d'abril de 2017, on podeu trobar tota l'actualitat normativa en Prevenció de Riscos Laborals publicada al llarg del mes de març. Mes...

Butlletí de novetats legislatives L17-03

Ja es troba disponible el Butlletí de novetats legislatives de març de 2017, on podeu trobar tota l'actualitat normativa en prevenció de riscos laborals publicada al llarg del mes de febrer. Més...

Resumen de la campaña y guía técnica de prevención en talleres de automoción (2015 -2016)

Ya se encuentra disponible la publicación "Resumen de la campaña y guía técnica de prevención en talleres de automoción (2015 -2016). Instalación eléctrica, medidas de prevención frente al riesgo...