Telèfon

Memòria prevencionista

Noves publicacions

Estadísticas nov2017-oct2018

Ja es troba disponible l'última edició de les publicacions Estadístiques d'Accidents de Treball a la Comunitat Valenciana i les Estadístiques de Malalties Professionals a la Comunitat Valenciana,...

FICHA FIA 18_2018

Ja es troba disponible l'última Fitxa d'Investigació d'Accidents relativa Accident mortal per bolcada de carretó elevador amb posterior atrapament del treballador per l'estructura de la máquina....

Informes de sinistralitat de la CV Oct2017-Sep2018

Ja es troba disponible l'última edició de les publicacions Estadístiques d'Accidents de Treball a la Comunitat Valenciana i les Estadístiques de Malalties Professionals a la Comunitat Valenciana",...

Informes de Sinistralitat set2017-ago2018

Ja es troba disponible l'última edició de les publicacions Estadístiques d'Accidents de Treball a la Comunitat Valenciana i les Estadístiques de Malalties Professionals a la Comunitat Valenciana",...

Butlletí Documentació Tècnica DT201809

Ja es troba disponible el Butlletí de Documentació Tècnica de setembre de 2018, on podeu trobar totes les novetats en Documentació Tècnica Consulta la nostra secció de publicacions

Apunte Técnico 2018_1. El contenido del estudio de la Seguridad y Salud en la obra

Ja es troba disponible el Apunt Tècnic "El contingut de l'estudi de Seguretat i Salut en l'obra" Consulta la secció Publicacions de nuestra web

Informes de Sinistralitat ago2017-jul2018

Ja es troba disponible l'última edició de les publicacions Estadístiques d'Accidents de Treball a la Comunitat Valenciana i les Estadístiques de Malalties Professionals a la Comunitat Valenciana",...

FIA 2018-16

Ja es troba disponible l'ultima Fitxa d'Investigació d'Accidents referent a Accident greu per col.lapse de sòl en un habitatge en restauració. Méss informació sobre Fitxes d'Investigació...

Estadístiques sinistralitat jul 2017-jun2018

Ja es troba disponible l'última edició de les publicacions Estadístiques d'Accidents de Treball a la Comunitat Valenciana i Estadístiques de Malalties Professionals a la Comunitat Valenciana ,...