Telèfon

Memòria prevencionista

Noves publicacions

Butlletí de Documentació Tècnica DT2020-01

Ja es troba disponible l'últim Butlletí de Documentació Tècnica de desembre de 2019, on podeu trobar els documents cientifico-tècnics que anem incorporant a la Biblioteca Digital, així com altres...

Butlletí Legislació L2020-01

Ja es troba disponible el Butlletí de novetats legislatives de gener de 2020, on podeu trobar tota l'actualitat normativa en prevenció de riscos laborals publicada al llarg del mes de desembre....

FIA-192901 Accident greu per atrapament de la mà d'un treballador en la zona de modelat de màquina injectora de plàstics

Ja està a la seua disposició una nova fitxa d'investigació d'accidents (FIA) de l'INVASSAT: Accident greu per atrapament de la mà d'un treballador en la zona de modelat de màquina injectora de...

Determinació dels nivells de pressió sonora contínua equivalent en els conservatoris professionals de música de la Generalitat Valenciana

Ja està a la seua disposició un nou Apunt tècnic de l'INVASSAT: Determinació dels nivells de pressió sonora contínua equivalent en els conservatoris professionals de música de la Generalitat...

Butlletí de Documentació Tècnica DT2019-07

Ja es troba disponible l'últim Butlletí de Documentació Tècnica de novembre de 2019, on podeu trobar els documents cientifico-tècnics que anem incorporant a la Biblioteca Digital, així com altres...

Butlletí Legislació L2019-12

Ja es troba disponible el Butlletí de novetats legislatives de desembre de 2019, on podeu trobar tota l'actualitat normativa en prevenció de riscos laborals publicada al llarg del mes de novembre....

Butlletí de Documentació Tècnica DT2019-06

Ja es troba disponible l'últim Butlletí de Documentació Tècnica d'octubre de 2019, on podeu trobar els documents cientifico-tècnics que anem incorporant a la Biblioteca Digital, així com altres...

Butlletí Legislació L2019-11

Ja es troba disponible el Butlletí de novetats legislatives de novembre de 2019, on podeu trobar tota l'actualitat normativa en prevenció de riscos laborals publicada al llarg del mes de octubre....