Telèfon

Memòria prevencionista

Noves publicacions

INSTITUT VALENCIÀ DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL (INVASSAT) (2020). Pla d'acció anual de l'INVASSAT 2020 : accions, indicadors i objetius

INSTITUT VALENCIÀ DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL (INVASSAT). Pla d'acció anual de l'INVASSAT 2020 : accions, indicadors i objetius [online]. Burjassot: INVASSAT, 2020. 22 p. [Consulta:...

Butlletí de Documentació Tècnica DT2020-02

Ja es troba disponible l'últim Butlletí de Documentació Tècnica de gener de 2020, on podeu trobar els documents cientifico-tècnics que anem incorporant a la Biblioteca Digital, així com altres...

CASTELLANOS ALBA, Juan Carlos (2020). La coordinació d’activitats en les obres de construcció : aspectes millorables

CASTELLANOS ALBA, Juan Carlos. La coordinació d'activitats en les obres de construcció : aspectes millorables [online]. Burjassot: Institut Valencià de Seguretat i Salut en el Treball, 2020. 12 p....

CASTELLANOS ALBA, Juan Carlos (2020). La coordinación de actividades en las obras de construcción: aspectos mejorables

CASTELLANOS ALBA, Juan Carlos. La coordinación de actividades en las obras de construcción: aspectos mejorables [online]. Burjassot: Institut Valencià de Seguretat i Salut en el Treball, 2020. 12...