Telèfon

Memòria prevencionista

Noves publicacions

Ves enrere ROSELL TOLEDO, Joseba Mirena (2020). Teletreball : consideracions per al compliment de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals

ROSELL TOLEDO, Joseba Mirena (2020). Teletreball : consideracions per al compliment de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals

ROSELL TOLEDO, Joseba Mirena. Teletreball : consideracions per al compliment de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals [online]. Burjassot: INVASSAT, 2020. 32 p. (Apunts tècnics; AT-200201)
 
Les mesures imposades en l'àmbit laboral a causa de la crisi sanitària COVID-19, han modificat en gran manera els models productius de moltes de les nostres empreses i organitzacions, dirigint moltes tasques cap al teletreball com a alternativa a l'estancament productiu. La present anotació tècnica pretén des d'una perspectiva crítica en l'àmbit de la prevenció de riscos laborals en relació amb el treball a distància, abordar aquells aspectes pendents de considerar i millorar. Escau, doncs, advertir el lector que el caràcter de la present anotació tècnica és purament il·lustratiu i no exhaustiu.
 
Las medidas impuestas en el ámbito laboral a causa de la crisis sanitaria COVID-19, han modificado en gran medida los modelos productivos de muchas de nuestras empresas y organizaciones, dirigiendo muchas tareas hacia el teletrabajo como alternativa al estancamiento productivo. El presente apunte técnico pretende desde una perspectiva crítica en el ámbito de la prevención de riesgos laborales en relación con el trabajo a distancia, abordar aquellos aspectos pendientes de considerar y mejorar. Procede advertir al lector que el carácter del presente apunte técnico es puramente ilustrativo y no exhaustivo