Telèfon

Memòria prevencionista

Noves publicacions

Ves enrere Pla director de l'INVASSAT 2022-2028

Pla director de l'INVASSAT 2022-2028

NOU PLA DIRECTOR DE L'INVASSAT

Publicat el nou Pla director de l'INVASSAT, que dissenya l'acció de l'Institut per al període 2022-2028. Els objectius transversals del Pla s'articulen al voltant de quatre eixos: contribuir de manera significativa en la reducció de danys laborals i en la millora de les condicions de treball en els centres de treball de la Comunitat Valenciana; contribuir a la creació d'una autèntica cultura preventiva en la nostra societat; contribuir a la consecució, en l'àmbit de la nostra Comunitat, d'una prevenció dinàmica, àgil, accessible a tota la societat i que a més genere valor afegit des del punt de vista de la productivitat i la competitivitat de les nostres empreses; i aconseguir complir amb les funcions i competències atribuïdes a l'INVASSAT de manera eficient.