Memòria prevencionista

Noves publicacions

Pla d'acció anual de l'INVASSAT 2022

PLA D'ACCIÓ ANUAL DE L'INVASSAT

Publicat el Pla d'acció anual de l'INVASSAT 2022. Com en anys anteriors, es concreten ací les accions a dur a terme per a desenvolupar el que es preveu en el Pla Director de l'Institut. Amb aquestes actuacions es pretén modernitzar l'INVASSAT en l'àmbit de les seues competències, enfocant-les principalment a l'obtenció de resultats de qualitat, que es posaran a la disposició de la societat i que serviran per a adoptar decisions futures derivades en accions a dur a terme en plans d'actuació posteriors.