Telèfon

Memòria prevencionista

Noves publicacions

Ves enrere MCV-210301 Transversalització de la seguretat i salut en el treball en la formació primària, secundària i de batxillerat

MCV-210301 Transversalització de la seguretat i salut en el treball en la formació primària, secundària i de batxillerat

MANUALS DEL CAMPUS VIRTUAL DE L'INVASSAT
 

Els manuals del Campus Virtual de l'INVASSAT sistematitzen els continguts formatius que l'Institut posa a la disposició de la societat valenciana a través de la plataforma e-formació de la Generalitat. El manual Transversalització de la seguretat i salut en el treball en la formació primària, secundària i de batxillerat té com a objectiu principal conscienciar el personal docent de la necessitat d'integrar a l'aula, en la impartició de les seues respectives matèries i de manera transversal, el valor de la seguretat i la prevenció de riscos laborals, de manera que l'alumnat puga interioritzar a través de tota la seua etapa formativa aquest valor i l'aplique de manera natural en el futur, quan s'incorpore al mercat laboral. D'altra banda, també es pretén donar les principals claus que han de guiar aquesta transversalitat.