Telèfon

Memòria prevencionista

Noves publicacions

Ves enrere Manual bàsic de seguretat i salut en el treball - primers auxilis

Manual bàsic de seguretat i salut en el treball - primers auxilis

MANUAL BÀSIC DE SST DE L'INVASSAT
 
Nova edició de Primers auxilis, dins del nostre Manual bàsic de SST. L'objectiu d'aquest manual és la facilitar l'adquisició d'uns coneixements bàsics en primers auxilis, per al personal no sanitari, inclosos en el programa de formació bàsica en prevenció de riscos laborals. Els procediments detallats en aquest manual reflecteixen l'estàndard de coneixements i les pràctiques d'emergència acceptables en aquest moment i seran sotmesos a revisions periòdiques. Aquest manual no constitueix, per si sol, una formació completa i integral en aquest tema.