Telèfon

Memòria prevencionista

Noves publicacions

Ves enrere INSTITUT VALENCIÀ DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL (INVASSAT) (2020). Accident greu per contacte elèctric directe, mentre el treballador pintava els paraments exteriors d'un centre de transformació

INSTITUT VALENCIÀ DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL (INVASSAT) (2020). Accident greu per contacte elèctric directe, mentre el treballador pintava els paraments exteriors d'un centre de transformació

INSTITUT VALENCIÀ DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL (INVASSAT). Accident greu per contacte elèctric directe, mentre el treballador pintava els paraments exteriors d'un centre de transformació [online]. Burjassot: INVASSAT, 2020. 7 p. [Consulta: 13.05.2020]. (Fitxes d'Investigació d'Accidents; 31)
 
La present fitxa, completament anònima, té una finalitat pedagògica i per això està basada en successos accidentals reals investigats pel personal tècnic d'aquest Institut. No obstant això, pot contindre elements o aspectes modificats o addicionals, relacionats amb aquests, que la persona redactora pot haver introduït a fi d'aconseguir una major eficàcia pedagògica en la seua difusió. D'altra banda, la fitxa no pretén una anàlisi exhaustiva, sinó més aviat posar de manifest les circumstàncies en les quals es desenvolupa el succés accidental, així com les principals causes i mesures preventives o correctives a adoptar.

Listado documentos