Telèfon

Memòria prevencionista

Noves publicacions

Ves enrere Exposició laboral per via inhalatòria a agents químics cancerígens o mutàgens

Exposició laboral per via inhalatòria a agents químics cancerígens o mutàgens

¡¡¡NOVA MONOGRAFIA DE L'INVASSAT!!!

Ja pots descarregar-te la nova monografia Exposició laboral per via inhalatòria a agents químics cancerígens o mutàgensLa gravetat dels efectes per a la salut associats als agents químics cancerígens o mutàgens els converteixen en un dels camps prioritaris d'actuació en matèria de seguretat i salut en el treball. No obstant això, el caràcter estocàstic dels seus efectes fa que la gestió preventiva d'aquests agents resulte especialment complexa en l'àmbit laboral. A fi de facilitar aquesta gestió preventiva, el present document proporciona criteris tècnics referits a l'exposició laboral per via inhalatòria a aquesta mena d'agents, orientats cap a l'aplicació pràctica del Reial decret 665/1997. Així mateix, inclou un annex específic relatiu a la sílice cristal·lina respirable, a causa de la seua enorme presència i impacte en multitud d'activitats i centres de treball.