Memòria prevencionista

Noves publicacions

Estadístiques de Sinistralitat laboral: setembre 2020 - agost 2021

Ja es troba disponible l'última edició de les publicacions Estadístiques d'accidents de treball en la Comunitat Valenciana i les Estadístiques de malalties professionals en la Comunitat Valenciana, corresponents al període setembre de 2020 a agost de 2021. També es poden consultar els resums corresponents a l'informe d'accidents de treball i al de malalties professionals.