Memòria prevencionista

Noves publicacions

Estadístiques de Sinistralitat laboral: desembre 2020 - novembre 2021

Ja es troba disponible l'última edició de les publicacions Estadístiques d'accidents de treball en la Comunitat Valenciana i les Estadístiques de malalties professionals en la Comunitat Valenciana, corresponents al període desembre de 2020 a novembre de 2021. També es poden consultar els resums corresponents a l'informe d'accidents de treball i al de malalties professionals.