Telèfon

Memòria prevencionista

Noves publicacions

Ves enrere CT02-210101 Obligacions preventives de tallers mecànics que arrenden part de les seues instal·lacions i empreses de serveis de lloguer de boxs de treball per a usuaris i usuàries particulars 03.2021

CT02-210101 Obligacions preventives de tallers mecànics que arrenden part de les seues instal·lacions i empreses de serveis de lloguer de boxs de treball per a usuaris i usuàries particulars 03.2021

NOU CRITERI TÈCNIC DE L'INVASSAT
 
Obligacions preventives de tallers mecànics que arrenden part de les seues instal·lacions i empreses de serveis de lloguer de boxs de treball per a usuaris i usuàries particulars. L'INVASSAT, en la seua qualitat d'òrgan cientificotècnic en matèria de prevenció de riscos laborals de l'Administració de la Generalitat, manca de competències per a realitzar interpretacions de caràcter vinculant en matèria laboral, que corresponen en exclusiva als òrgans jurisdiccionals de l'ordre social. L'exposat en aquest document es correspon amb el criteri que sobre el particular té aquest institut i s'emet a títol merament informatiu i no vinculant.