Telèfon

Memòria prevencionista

Noves publicacions

Ves enrere Criteri tècnic de l'INVASSAT: Formació preventiva que pot impartir un tècnic o una tècnica de prevenció de riscos laborals de nivell intermedi

Criteri tècnic de l'INVASSAT: Formació preventiva que pot impartir un tècnic o una tècnica de prevenció de riscos laborals de nivell intermedi

NOU CRITERI TÈCNIC DE L'INVASSAT
 
Formació preventiva que pot impartir un tècnic o una tècnica de prevenció de riscos laborals de nivell intermedi. L'INVASSAT, en la seua qualitat d'òrgan cientificotècnic en matèria de prevenció de riscos laborals de l'Administració de la Generalitat, manca de competències per a realitzar interpretacions de caràcter vinculant en matèria laboral, que corresponen en exclusiva als òrgans jurisdiccionals de l'ordre social. L'exposat en aquest document es correspon amb el criteri que sobre el particular té aquest institut i s'emet a títol merament informatiu i no vinculant.