Telèfon

Memòria prevencionista

Noves publicacions

Ves enrere Criteri tècnic de l'INVASSAT: Ús de grua amb cistella suspesa per a elevació de persones

Criteri tècnic de l'INVASSAT: Ús de grua amb cistella suspesa per a elevació de persones

NOU CRITERI TÈCNIC DE L'INVASSAT
 
Ús de grua amb cistella suspesa per a elevació de persones. L'INVASSAT, en la seua qualitat d'òrgan científicotécnico en matèria de prevenció de riscos laborals de l'Administració de la Generalitat, manca de competències per a realitzar interpretacions de caràcter vinculant en matèria laboral, que corresponen en exclusiva als òrgans jurisdiccionals de l'ordre social. L'exposat en aquest document es correspon amb el criteri que sobre el particular té aquest institut i s'emet a títol merament informatiu i no vinculant.