Memòria prevencionista

Noves publicacions

Butlletí de novetats en seguretat i salut laboral

NOU BUTLLETÍ DE NOVETATS!!
 
Ja es troba disponible el Butlletí de novetats en seguretat i salut laboral de l'INVASSAT de setembre de 2021, on podeu trobar els documents cientifico-tècnics que anem incorporant a la Biblioteca Digital i les novetats legals publicades durant el mes passat, així com altres recursos d'utilitat per a la seguretat i salut en el treball.