Telèfon

Memòria prevencionista

Noves publicacions

Ves enrere AT-230401 Tractors - revisió de la normativa aplicable i principals riscos d'ús

AT-230401 Tractors - revisió de la normativa aplicable i principals riscos d'ús

Apunts tècnics de l'INVASSATNou Apunt tècnic de l'INVASSAT

Tractors: revisió de la normativa aplicable i principals riscos d'ús. La legislació que han de complir els tractors és molt àmplia i complexa, i en molts casos resulta difícil d’interpretar. Aquesta anotació tècnica tracta d’analitzar la situació actual de la normativa que regula els requisits de seguretat que han de complir els tractors agrícoles i, d’altra banda, tracta alguns dels principals riscos derivats de l’ús dels tractors i les mesures preventives que cal implantar quant als elements o dispositius de seguretat dels quals ha de disposar el tractor.