Telèfon

Memòria prevencionista

Noves publicacions

Ves enrere AT-230301 Resum dels aspectes principals i novetats recollides en el nou Reglament (UE) 2023-1230, relatiu a les màquines

AT-230301 Resum dels aspectes principals i novetats recollides en el nou Reglament (UE) 2023-1230, relatiu a les màquines

Apunts tècnics de l'INVASSATNou Apunt tècnic de l'INVASSAT

Resum dels aspectes principals i novetats recollides en el nou Reglament (UE) 2023/1230 relatiu a les màquines. Aquesta anotació tècnica analitza el recentment publicat Reglament (UE) 2023/1230 del Parlament Europeu i del Consell de 14 de juny de 2023 relatiu a les màquines, pel qual es deroguen la Directiva 2006/42/CE i la Directiva 73/361/CEE. L'objectiu d'aquesta anàlisi no és un altre que destacar, sense ànim d'exhaustivitat, aquells aspectes que resulten nous respecte al text i previsions de la Directiva 2006/42/CE, que serà substituïda per aquest nou reglament.