Telèfon

Memòria prevencionista

Noves publicacions

Ves enrere AT-230101 Indústria 5.0 un enfocament centrat en l’ésser humà

AT-230101 Indústria 5.0 un enfocament centrat en l’ésser humà

Apunts tècnics de l'INVASSATNOU APUNT TÈCNIC DE L'INVASSAT

Indústria 5.0 Un enfocament centrat en l'ésser humà. La present anotació tècnica duu a terme una revisió bibliogràfica, perquè les persones lectores estiguen familiaritzades amb el nou concepte d'Indústria 5.0 i les seues implicacions en el futur entorn industrial i laboral. La Indústria 5.0 complementa i àmplia el concepte purament tecnològic de la Indústria 4.0 i per a això se sosté en tres pilars fonamentals: és una indústria que vol ser sostenible i respectuosa amb els límits del nostre planeta, que pretén ser resilient i, sobretot, que se centra en l'ésser humà i posa a aquest en el centre mateix del sistema productiu. Ací es posa l'èmfasi en aquest últim pilar i per això aborda qüestions que tenen a veure amb els nous rols que han d'assumir les persones treballadores en la Indústria 5.0 i amb les noves fàbriques que es regisquen per aquest concepte i baix quin criteri les empreses del futur han d'implantar-lo de manera efectiva.