Telèfon

Memòria prevencionista

Noves publicacions

Ves enrere AT-200601 Comercialització de màquines - claus per a una adquisició sense sorpreses

AT-200601 Comercialització de màquines - claus per a una adquisició sense sorpreses

NOU APUNT TÈCNIC DE L'INVASSAT

Comercialització de màquines : claus per a una adquisició sense sorpreses. La present anotació tècnica pretén abordar les diferents situacions que poden presentar-se a l'hora d'adquirir maquinària per a ser incorporada al procés productiu d'una empresa, així com el ventall de possibilitats que poden sorgir depenent de les condicions o variables que intervenen en el procés d'adquisició. Ens ha semblat important abordar aquest tema per la necessitat d'aclarir les claus d'interpretació respecte a l'aplicació de diferents aspectes legals relacionats amb la comercialització de màquines o equips de treball en l'àmbit de la Unió Europea. Escau advertir a qui ho llija que l'esperit de la present anotació tècnica és purament il·lustratiu i no exhaustiu.