Telèfon

Memòria prevencionista

Noves publicacions

Ves enrere AT-200501 Protocol de descontaminació per a treballs amb amiant

AT-200501 Protocol de descontaminació per a treballs amb amiant

NOU APUNT TÈCNIC DE L'INVASSAT
 
Protocol de descontaminació per a treballs amb amiant. La present anotació tècnica pretén abordar els protocols d'entrada i eixida de les zones de treball amb amiant que ha de seguir amb rigorositat el personal que participe en les labors amb risc d'exposició a fibres d'amiant a fi de garantir la seua descontaminació personal, la dels equips de protecció individual (EPI) i la dels equips de treball i mitjans auxiliars emprats durant els treballs amb amiant, i evitar així o, reduir al màxim possible, la dispersió a l'exterior de fibres d'amiant que hagen pogut alliberar-se en la zona de treball. Cal advertir al lector que l'esperit del present apunt tècnic és purament il·lustratiu i no exhaustiu.