Telèfon

Memòria prevencionista

Noves publicacions

Ves enrere AL02-200101 Classificació de SARS-CoV-2 segons la Directiva 2020/739 09.06.2020

AL02-200101 Classificació de SARS-CoV-2 segons la Directiva 2020/739 09.06.2020

NOVA ALERTA NORMATIVA DE L'INVASSAT 09.06.2020

 

Classificació de SARS-CoV-2 segons la Directiva 2020/739, nova alerta per la qual es recomana a les empreses que vagen adoptant les mesures de protecció i de prevenció que siguen necessàries conformement a la nova classificació d'aquest agent biològic perquè al més prompte possible, fins i tot abans de l'entrada en vigor de la precitada Directiva, es troben en condicions de garantir la seguretat i salut de les seues treballadores i treballadors.