Telèfon

Memòria prevencionista

Noves publicacions

Ves enrere Índex WBGT - revisió del mètode

Índex WBGT - revisió del mètode

NOU APUNT TÈCNIC DE L'INVASSAT
 
Índex WBGT - revisió del mètode. L'objectiu d'aquest apunt tècnic és revisar i actualitzar la informació disponible sobre l'índex WBGT per a l'avaluació del risc d'estrés tèrmic, tenint en compte la ratificació el 2017 de la norma UNE-EN ISO 7243:2017. A més, amb la finalitat de facilitar l'avaluació del risc d'estrés tèrmic, s'ha inclòs un apartat amb criteris per a la seua identificació. És procedent advertir el lector que el caràcter d’aquest apunt tècnic és purament il·lustratiu i no exhaustiu.