Teléfono

Memòria prevencionista

Normativa: Novetats normativa europea

Normativa: Novetats normativa europea

Novetats normatives incorporades en este lloc web en les últimes setmanes: 
 

NORMATIVA EUROPEA

Reglament d'Execució (UE) 2020/1018 de la Comissió, de 13 de juliol de 2020 pel qual s'aprova la substància activa pirofosfato fèrric com a substància activa de baix risc, conformement al Reglament (CE) n.o 1107/2009 del Parlament Europeu i del Consell, relatiu a la comercialització de productes fitosanitaris, i es modifica el Reglament d'Execució (UE) n.o 540/2011 de la Comissió (Text pertinent a l'efecte del EEE). Diario Oficial de la Unión Europea. L225 de 14.07.2020, pp. 9-12. 
 
 
Decisió d'Execució (UE) 2020/260 de la Comissió, de 25 de febrer de 2020 per la qual es modifica la Decisió d'Execució (UE) 2019/1202 pel que fa a la prevenció i protecció contra l'explosió. Diario Oficial de la Unión Europea. L54 de 26.02.2020, pp. 31-33. 
 
Reglament d'Execució (UE) 2020/202 de la Comissió, de 4 d'octubre de 2019 pel qual es concedeix una autorització de la Unió per a la família de biocides «Iodine Teat Dip Products» (Text pertinent a l'efecte del EEE). Diario Oficial de la Unión Europea. L43 de 17.02.2020, pp. 1-40. 
 
Reglament d'Execució (UE) 2020/103 de la Comissió, de 17 de gener de 2020 pel qual es modifica el Reglament d'Execució (UE) n.o 844/2012 pel que fa a la classificació harmonitzada de substàncies actives (Text pertinent a l'efecte del EEE). Diario Oficial de la Unión Europea. L19 de 24.01.2020, pp. 1-4. 
 
Reglament d'Execució (UE) 2020/29 de la Comissió, de 14 de gener de 2020 sobre la no aprovació de tanins de sarments de Vitis vinifera com a substància bàsica de conformitat amb el Reglament (CE) n.o 1107/2009 del Parlament Europeu i del Consell, relatiu a la comercialització de productes fitosanitaris (Text pertinent a l'efecte del EEE). Diario Oficial de la Unión Europea. L9 de 15.01.2020, pp. 1-2. 
 
Decisió d'Execució (UE) 2020/27 de la Comissió, de 13 de gener de 2020 per la qual es retarda la data d'expiració de l'aprovació del propiconazol per al seu ús en biocides de la mena de producte 8 (Text pertinent a l'efecte del EEE). Diari Oficial de la Unió Europea. L8 de 14.01.2020, pp. 39-40. 
 
Reglament d'Execució (UE) 2020/23 de la Comissió, de 13 de gener de 2020 pel qual no es renova l'aprovació de la substància activa tiacloprid conformement al que es disposa en el Reglament (CE) n.o 1107/2009 del Parlament Europeu i del Consell, relatiu a la comercialització de productes fitosanitaris, i es modifica l'annex del Reglament d'Execució (UE) n.o 540/2011 de la Comissió (Text pertinent a l'efecte del EEE). Diari Oficial de la Unió Europea. L8 de 14.01.2020, pp. 8-11. 
 
Reglament d'Execució (UE) 2020/18 de la Comissió, de 10 de gener de 2020 pel qual no es renova l'aprovació de la substància activa clorpirifos conformement al que es disposa en el Reglament (CE) n.o 1107/2009 del Parlament Europeu i del Consell, relatiu a la comercialització de productes fitosanitaris, i es modifica l'annex del Reglament d'Execució (UE) n.o 540/2011 de la Comissió (Text pertinent a l'efecte del EEE). Diario Oficial de la Unión Europea. L7 de 13.01.2020, pp. 14-16. 
 
Reglament d'Execució (UE) 2020/17 de la comissió, de 10 de gener 2020 pel qual no es renova l'aprovació de la substància activa clorpirifos-metil conformement al que es disposa en el Reglament (CE) n.o 1107/2009 del Parlament Europeu i del Consell, relatiu a la comercialització de productes fitosanitaris, i es modifica l'annex del Reglament d'Execució (UE) n.o 540/2011 de la Comissió (Text pertinent a l'efecte del EEE). Diario Oficial de la Unión Europea. L7 de 13.01.2020, pp. 11-13. 
 
Reglament d'Execució (UE) 2019/2094 de la Comissió, de 29 de novembre de 2019 pel qual es modifica el Reglament d'Execució (UE) n.o 540/2011 pel que fa a la pròrroga dels períodes d'aprovació de les substàncies actives benfluralina, dimoxistrobina, fluazinam, flutolanilo, mancoceb, mecoprop-P, mepicuat, metiram, oxamil i piraclostrobina (Text pertinent a l'efecte del EEE). Diario Oficial de la Unión Europea. L317 de 9.12.2019, pp. 102-104. 
 
Reglament d'Execució (UE) 2019/2076 de la Comissió, de 29 de novembre de 2019 pel qual es concedeix una autorització de la Unió per a la família de biocides Contec IPA Product Family (Text pertinent a l'efecte del EEE). Diario Oficial de la Unión Europea. L316 de 6.12.2019, pp. 19-31. 
 
Reglament d'Execució (UE) 2019/2030 de la Comissió, de 29 de novembre de 2019 pel qual es concedeix una autorització de la Unió per a la família de biocides Pal IPA Product Family (Text pertinent a l'efecte del EEE). Diario Oficial de la Unión Europea. L313 de 4.12.2019, pp. 51-59. 
 
Reglament d'Execució (UE) 2019/2029 de la Comissió, de 29 de novembre de 2019 pel qual es concedeix una autorització de la Unió per al biocida únic CVAS Disinfectant product based on Propan-2-ol (Text pertinent a l'efecte del EEE). Diario Oficial de la Unión Europea. L313 de 4.12.2019, pp. 41-50. 
 
Decisió (UE, Euratom) 2019/1963 de la Comissió, de 17 d'octubre de 2019, per la qual s'estableixen normes de desenvolupament sobre la seguretat industrial en relació amb els contractes públics classificats. Diario Oficial de la Unión Europea. L311 de 2.12.2019, pp. 37-76. 
 
Decisió d'Execució (UE) 2019/1973 de la Comissió, de 27 de novembre de 2019 per la qual no s'aprova l'ús de la zeolita de plata i coure com a substància activa existent en biocides dels tipus de producte 2 i 7 (Text pertinent a l'efecte del EEE). Diario Oficial de la Unión Europea. L307 de 28.11.2019, pàg. 58-59. 
 
Decisió d'Execució (UE) 2019/1969 de la Comissió, de 26 de novembre de 2019 per la qual es retarda la data d'expiració de l'aprovació del IPBC per al seu ús en biocides del tipus de producte 8 (Text pertinent a l'efecte del EEE). Diario Oficial de la Unión Europea. L307 de 28.11.2019, pp. 45-46. 
 
Decisió d'Execució (UE) 2019/1960 de la Comissió, de 26 de novembre de 2019 per la qual no s'aprova l'ús de la zeolita de plata com a substància activa existent en biocides dels tipus de producte 2 i 7 (Text pertinent a l'efecte del EEE). Diario Oficial de la Unión Europea. L306 de 27.11.2019, pp. 42-43. 
 
Decisió d'Execució (UE) 2019/1959 de la Comissió, de 26 de novembre de 2019 per la qual no s'aprova l'ús del fosfat de plata, sodi, hidrogen i zirconi com a substància activa existent en biocides dels tipus de producte 2 i 7 (Text pertinent a l'efecte del EEE). Diario Oficial de la Unión Europea. L306 de 27.11.2019, pp. 40-41. 
 
Decisió d'Execució (UE) 2019/1951 de la Comissió, de 25 de novembre de 2019 per la qual es retarda la data d'expiració de l'aprovació del tebuconazol per al seu ús en biocides del tipus de producte 8 (Text pertinent a l'efecte del EEE). Diario Oficial de la Unión Europea. L304 de 26.11.2019, pp. 21-22. 
 
Decisió d'Execució (UE) 2019/1950 de la Comissió, de 25 de novembre de 2019 per la qual es retarda la data d'expiració de l'aprovació del K-HDO per al seu ús en biocides del tipus de producte 8 (Text pertinent a l'efecte del EEE). Diario Oficial de la Unión Europea. L304 de 26.11.2019, pp. 19-20. 
 
Decisió d'Execució (UE) 2019/1942 de la Comissió, de 22 de novembre de 2019 per la qual no s'aprova l'ús de la carbendazima com a substància activa existent per al seu ús en biocides del tipus de producte 9 (Text pertinent a l'efecte del EEE). Diario Oficial de la Unión Europea. L303 25.11.2019, pp. 29-30. 
 
Reglament d'Execució (UE) 2019/1881 de la Comissió, de 8 de novembre de 2019 que modifica el Reglament (UE) n.o 37/2010 per a classificar la substància diflubenzurón pel que fa al seu límit màxim de residus (Text pertinent a l'efecte del EEE). Diario Oficial de la Unión Europea. L290 11.11.2019, pp. 8-11. 
 
Reglament d'Execució (UE) 2019/1844 de la Comissió, de 22 d'octubre de 2019 pel qual es concedeix una autorització de la Unió per a la família de biocides BPF_Iodine_VET (Text pertinent a l'efecte del EEE). Diario Oficial de la Unión Europea. L283 de 05.11.2019, pp. 1-37. 
 
Reglament d'Execució (UE) 2019/1794 de la Comissió, de 22 d'octubre de 2019, pel qual es concedeix una autorització de la Unió per a la família de biocides «Boumatic Iodine product family» (Text pertinent a l'efecte del EEE.) Diario Oficial de la Unión Europea. L277 de 29.10.2019, pp. 130-152. 
 
Reglament (UE) 2019/1792 de la Comissió, de 17 d'octubre de 2019, que modifica els annexos II, III i V del Reglament (CE) n.° 396/2005 del Parlament Europeu i del Consell pel que respecta als límits màxims de residus del amitrol, el fipronil, el flupirsulfurón-metil, el imazosulfurón, el isoproturón, el ortosulfamurón i el triasulfurón en determinats productes (Text pertinent a l'efecte del EEE.) Diario Oficial de la Unión Europea. L277 de 29.10.2019, pp. 66-88.
 
Reglament (UE) 2019/1791 de la Comissió, de 17 d'octubre de 2019, que modifica els annexos II, III i IV del Reglament (CE) n.° 396/2005 del Parlament Europeu i del Consell pel que respecta als límits màxims de residus de 1-decanol, 2,4-D, ABE-IT 56, ciprodinilo, dimetenamida, alcohols grassos, florpirauxifeno-bencilo, fludioxonil, fluopiram, mepicuat, pendimetalina, picolinafeno, piraflufeno-etil, piridabeno, àcid S-abscísico i trifloxistrobina en determinats productes (Text pertinent a l'efecte del EEE.) Diario Oficial de la Unió Europea. L277 de 29.10.2019, pp. 1-65.
 
Decisió Delegada (UE) 2019/1764 de la Comissió de 14 de març de 2019 pel qual es complementa el Reglament (UE) n.o 305/2011 del Parlament Europeu i del Consell pel que fa als sistemes aplicables per a avaluar i verificar la constància de les prestacions dels kits de baranes i els kits de passamans destinats a l'ús en obres de construcció únicament per a evitar caigudes i no sotmesos a càrregues verticals estructurals (Text pertinent a l'efecte del EEE). Diario Oficial de la Unió Europea. L270 de 24.10.2019, pp. 81-82.
 
Reglament Delegat (UE) 2019/1701 de la Comissió de 23 de juliol de 2019 pel qual es modifiquen els annexos I i V del Reglament (UE) n.o 649/2012 del Parlament Europeu i del Consell, relatiu a l'exportació i importació de productes químics perillosos (Text pertinent a l'efecte del EEE). Diario Oficial de la Unión Europea. L260, d'11.10.2019, pp. 1-7. 
 
Decisió d'Execució (UE) 2019/1698 de la Comissió, de 9 d'octubre de 2019 relativa a les normes europees sobre productes redactades en suport de la Directiva 2001/95/CE del Parlament Europeu i del Consell relativa a la seguretat general dels productes (Text pertinent a l'efecte del EEE). Diario Oficial de la Unión Europea. L259 de 10.10.2019, pp. 65-74.
 
Reglament d'Execució (UE) 2019/1692 de la Comissió, de 9 d'octubre de 2019 sobre l'aplicació de determinades disposicions de registre i posada en comú de dades del Reglament (CE) n.o 1907/2006 del Parlament Europeu i del Consell després de l'expiració del termini de registre definitiu per a les substàncies en fase transitòria (Text pertinent a l'efecte del EEE). Diario Oficial de la Unión Europea. L259 de 10.10.2019, pp. 12-14.
 
Reglament (UE) 2019/1691 de la Comissió, de 9 d'octubre de 2019 pel qual es modifica l'annex V del Reglament (CE) n.o 1907/2006 del Parlament Europeu i del Consell, relatiu al registre, l'avaluació, l'autorització i la restricció de les substàncies i mescles químiques (*REACH) (Text pertinent a l'efecte del EEE). Diario Oficial de la Unión Europea. L259 de 10.10.2019, pp. 9-11. 
 
Reglament d'Execució (UE) 2019/1690 de la Comissió, de 9 d'octubre de 2019 pel qual es renova l'aprovació de la substància activa alfa-cipermetrina com a candidata a la substitució, de conformitat amb el Reglament (CE) n.o 1107/2009 del Parlament Europeu i del Consell, relatiu a la comercialització de productes fitosanitaris, i es modifica l'annex del Reglament d'Execució (UE) n.o 540/2011 de la Comissió (Text pertinent a l'efecte del EEE). Diario Oficial de la Unión Europea. L259 de 10.10.2019, pp. 2-8. 
 
Reglament d'Execució (UE) 2019/1675 de la Comissió, de 4 d'octubre de 2019 pel qual es renova l'aprovació de la substància activa Verticillium alboatrum, cep WCS850, com a substància de baix risc, de conformitat amb el Reglament (CE) n.o 1107/2009 del Parlament Europeu i del Consell, relatiu a la comercialització de productes fitosanitaris, i es modifica l'annex del Reglament d'Execució (UE) n.o 540/2011 de la Comissió (Text pertinent a l'efecte del EEE). Diario Oficial de la Unión Europea. L257 de 08.10.2019, pp. 6-10. 
 
Reglament d'Execució (UE) 2019/1606 de la Comissió, de 27 de setembre de 2019, pel qual no es renova l'aprovació de la substància activa metiocarb conformement al que es disposa en el Reglament (CE) n.° 1107/2009 del Parlament Europeu i del Consell, relatiu a la comercialització de productes fitosanitaris, i es modifica l'annex del Reglament d'Execució (UE) n.° 540/2011 de la Comissió (Text pertinent a l'efecte del EEE.) Diario Oficial de la Unión Europea. L250 de 30.09.2019, pp. 53-55. 
 
Reglament d'Execució (UE) 2019/1605 de la Comissió, de 27 de setembre de 2019, pel qual s'aprova la substància activa de baix risc Bacillus subtilis, cep IAB/BS03, conformement al Reglament (CE) n.° 1107/2009 del Parlament Europeu i del Consell, relatiu a la comercialització de productes fitosanitaris, i es modifica l'annex del Reglament d'Execució (UE) n.° 540/2011 de la Comissió (Text pertinent a l'efecte del EEE.) Diario Oficial de la Unión Europea. L250 de 30.09.2019, pp. 49-52.
 
Reglament d'Execució (UE) 2019/1589 de la Comissió de 26 de setembre de 2019 que modifica el Reglament d'Execució (UE) n.o 540/2011 pel que respecta a la pròrroga dels períodes d'aprovació de les substàncies actives amidosulfurón, beta-ciflutrina, bifenox, cipermetrina, clofentecina, clomazona, clorotolurón, daminozida, deltametrina, dicamba, difenoconazol, diflubenzurón, diflufenicán, fenoxaprop-P, fenpropidina, fludioxonil, flufenacet, fostiazato, indoxacarbo, lenacilo, MCPA, MCPB, nicosulfurón, picloram, piriproxifeno, prosulfocarb, tiofanato-metil, triflusulfurón y tritosulfurón. Diario Oficial de la Unión Europea. L248 de 27.9.2019, pp. 24-27. 
 
Reglament (UE) 2019/1390 de la Comissió, de 31 de juliol de 2019, que modifica, amb vista a la seua adaptació al progrés tècnic, l'annex del Reglament (CE) n.o 440/2008, pel qual s'estableixen mètodes d'assaig d'acord amb el Reglament (CE) n.o 1907/2006 del Parlament Europeu i del Consell, relatiu al registre, l'avaluació, l'autorització i la restricció de les substàncies i mescles químiques (REACH). Diario Oficial de la Unión Europea. L247 de 26.9.2019, pp. 1-508.
 
Reglament (UE) 2019/1582 de la Comissió, de 25 de setembre de 2019, pel qual es modifiquen els annexos II i III del Reglament (CE) n.° 396/2005 del Parlament Europeu i del Consell pel que respecta als límits màxims de residus de imazalil en determinats productes. (Text pertinent a l'efecte del EEE). Diario Oficial de la Unión Europea. L246 de 26.9.2019, pp. 1-14.
 

Reglament (UE) 2019/1559 de la Comissió, de 16 de setembre de 2019, pel qual es modifiquen els annexos II i III del Reglament (CE) n.° 396/2005 del Parlament Europeu i del Consell pel que respecta als límits màxims de residus de ciflufenamida, fenbuconazol, fluquinconazol i tembotriona en determinats productes. Diario Oficial de la Unión Europea. L239 de 17.9.2019, pp. 1/15.

Correcció d'errors del Reglament d'Execució (UE) 2019/1090 de la Comissió, de 26 de juny de 2019, pel qual no es renova l'aprovació de la substància activa dimetoato conformement al que es disposa en el Reglament (CE) n.° 1107/2009 del Parlament Europeu i del Consell, relatiu a la comercialització de productes fitosanitaris, i es modifica l'annex del Reglament d'Execució (UE) n.° 540/2011 de la Comissió (DO L 173 de 27.6.2019). Diario Oficial de la Unión Europea. L235. 12.09.2019, p. 11.

Decisió del Comité Mixt del EEE n.° 195/2017, de 27 d'octubre de 2017, per la qual es modifica l'annex II (Reglamentacions tècniques, normes, assajos i certificació) de l'Acord EEE [2019/1358]. Diario Oficial de la Unión Europea. L219. 22.08.2019, pp. 5-6.

Decisió d'Execució (UE) 2019/1331 de la Comissió, de 5 d'agost de 2019, relativa als termes i les condicions d'autorització d'un biocida que conté oli d'herba-sana i citronelal remesos pel Regne Unit de conformitat amb l'article 36, apartat 1, del Reglament (UE) n.° 528/2012 del Parlament Europeu i del Consell [notificada amb el número C(2019) 5691] (Text pertinent a l'efecte del EEE.) Diario Oficial de la Unión Europea. L207. 07.08.2019, pp. 37-38.

Decisió d'Execució (UE) 2019/1217 de la Comissió, de 17 de juliol de 2019, relativa a les normes harmonitzades per als equips de flotació individuals/jupetins salvavides elaborades en suport de la Directiva 89/686/CEE del Consell (Text pertinent a l'efecte del EEE.) Diario Oficial de la Unión Europea. L192. 19.07.2019, pp. 32-35.

Decisió d'Execució (UE) 2019/1194 de la Comissió, de 5 de juliol de 2019, relativa a la identificació del 4-terc-butilfenol (PTBP) com a substància extremadament preocupant conformement a l'article 57, lletra f), del Reglament (CE) n.° 1907/2006 del Parlament Europeu i del Consell [notificada amb el número C(2019) 4987] (Text pertinent a l'efecte del EEE.) Diario Oficial de la Unión Europea. L187. 12.07.2019, pp. 41-42.

Reglament (UE) 2019/1176 de la Comissió, de 10 de juliol de 2019, que modifica els annexos II, III i V del Reglament (CE) n.° 396/2005 del Parlament Europeu i del Consell pel que respecta als límits màxims de residus d'èster metílic de l'àcid 2,5-diclorobenzoico, mandipropamid i profoxidim en determinats productes (Text pertinent a l'efecte del EEE.) Diario Oficial de la Unión Europea. L185. 11.07.2019, pp. 1-25.

Reglament d'Execució (UE) 2019/1138 de la Comissió, de 3 de juliol de 2019, pel qual s'aprova la substància activa florpirauxifen-bencil, conformement al Reglament (CE) n.° 1107/2009 del Parlament Europeu i del Consell, relatiu a la comercialització de productes fitosanitaris, i es modifica l'annex del Reglament d'Execució (UE) n.° 540/2011 de la Comissió (Text pertinent a l'efecte del EEE.) Diario Oficial de la Unión Europea. L 180. 04.07.2019, pp. 8-11
 
Reglament d'Execució (UE) 2019/1137 de la Comissió, de 3 de juliol de 2019, pel qual es renova l'aprovació de la substància activa dimetenamida-p conformement al Reglament (CE) n.° 1107/2009 del Parlament Europeu i del Consell, relatiu a la comercialització de productes fitosanitaris, i es modifica l'annex del Reglament d'Execució (UE) n.° 540/2011 de la Comissió (Text pertinent a l'efecte del EEE.) Diario Oficial de la Unión Europea. L 180. 04.07.2019, pp. 3-7
 
Reglament d'Execució (UE) 2019/1101 de la Comissió, de 27 de juny de 2019, pel qual es renova l'aprovació de la substància activa tolclofós-metil conformement al Reglament (CE) n.° 1107/2009 del Parlament Europeu i del Consell, relatiu a la comercialització de productes fitosanitaris, i es modifica l'annex del Reglament d'Execució (UE) n.° 540/2011 de la Comissió (Text pertinent a l'efecte del EEE.) Diario Oficial de la Unión Europea. L175. 28.06.2019, p. 20.
 
Reglament d'Execució (UE) 2019/1100 de la Comissió, de 27 de juny de 2019, relatiu a la no renovació de l'aprovació de la substància activa desmedifam conformement al Reglament (CE) n.° 1107/2009 del Parlament Europeu i del Consell, relatiu a la comercialització de productes fitosanitaris, i pel qual es modifica l'annex del Reglament d'Execució (UE) n.° 540/2011 de la Comissió (Text pertinent a l'efecte del EEE.) Diario Oficial de la Unión Europea. L175. 28.06.2019, p. 17.
 
Decisió del Comité Mixt del EEE n.o 175/2017, de 22 de setembre de 2017, per la qual es modifica l'annex II (Reglamentacions tècniques, normes, assajos i certificació) de l'Acord EEE [2019/1063]. Diario Oficial de la Unión Europea. L174. 27.06.2019, pp. 41-44.
 
Decisió del Comité Mixt del EEE n.o 174/2017, de 22 de setembre de 2017, per la qual es modifica l'annex II (Reglamentacions tècniques, normes, assajos i certificació) de l'Acord EEE [2019/1062]. Diario Oficial de la Unión Europea. L174. 27.06.2019, pp. 37-40.
 
Decisió del Comité Mixt del EEE n.o 173/2017, de 22 de setembre de 2017, per la qual es modifica l'annex II (Reglamentacions tècniques, normes, assajos i certificació) de l'Acord EEE [2019/1061]. Diario Oficial de la Unión Europea. L174. 27.06.2019, pp. 35-36
 
Decisió del Comité Mixt del EEE n.o 172/2017, de 22 de setembre de 2017, per la qual es modifica l'annex II (Reglamentacions tècniques, normes, assajos i certificació) de l'Acord EEE [2019/1060]. Diario Oficial de la Unión Europea. L174. 27.06.2019, p. 34.
 
Decisió del Comité Mixt del EEE n.o 171/2017, de 22 de setembre de 2017, per la qual es modifica l'annex II (Reglamentacions tècniques, normes, assajos i certificació) de l'Acord EEE [2019/1059]. Diario Oficial de la Unión Europea. L174. 27.06.2019, p. 33.
 
Decisió del Comité Mixt del EEE n.o 170/2017, de 22 de setembre de 2017, per la qual es modifica l'annex II (Reglamentacions tècniques, normes, assajos i certificació) de l'Acord EEE [2019/1058]. Diario Oficial de la Unión Europea. L174. 27.06.2019, p. 32.
 
Decisió del Comité Mixt del EEE n.o 169/2017, de 22 de setembre de 2017, per la qual es modifica l'annex II (Reglamentacions tècniques, normes, assajos i certificació) de l'Acord EEE [2019/1057]. Diario Oficial de la Unión Europea. L174. 27.06.2019, p. 31.
 
Decisió d'Execució (UE) 2019/1094 de la Comissió, de 17 de juny de 2019, per la qual s'autoritza els Estats membres a aprovar determinades excepcions conforme al que es disposa en la Directiva 2008/68/CE del Parlament Europeu i del Consell, sobre el transport terrestre de mercaderies perilloses [notificada amb el número C(2019) 4303] (Text pertinent a l'efecte del EEE.) Diario Oficial de la Unión Europea, L173. 27.06.2019, pp. 52-92.
 
Reglament d'Execució (UE) 2019/1090 de la Comissió, de 26 de juny de 2019, pel qual no es renova l'aprovació de la substància activa dimetoato conformement al que es disposa en el Reglament (CE) n.° 1107/2009 del Parlament Europeu i del Consell, relatiu a la comercialització de productes fitosanitaris, i es modifica l'annex del Reglament d'Execució (UE) n.° 540/2011 de la Comissió (Text pertinent a l'efecte del EEE.) Diario Oficial de la Unión Europea. L173. 27.06.2019, pp. 39-41. 
 
Reglament d'Execució (UE) 2019/1085 de la Comissió, de 25 de juny de 2019, pel qual es renova l'aprovació de la substància activa 1-metilciclopropeno conformement al Reglament (CE) n.o 1107/2009 del Parlament Europeu i del Consell, relatiu a la comercialització de productes fitosanitaris, es modifica l'annex del Reglament d'Execució (UE) n.o 540/2011 de la Comissió i es modifica l'annex del Reglament d'Execució (UE) 2015/408 de la Comissió (1). Diario Oficial de la Unión Europea. L171. 26.06.2019, pp. 110-114. 
 
Reglament (UE) 2019/1021 del Parlament Europeu i del Consell, de 20 de juny de 2019, sobre contaminants orgànics persistents (Text pertinent a l'efecte del EEE.) Diario Oficial de la Unión Europea. L169. 25.06.2019, pp. 45-77.
 
Decisió d'Execució (UE) 2019/1030 de la Comissió, de 21 de juny de 2019, per la qual es retarda la data d'expiració de l'aprovació del indoxacarbo per al seu ús en biocides del tipus de producte 18 (Text pertinent a l'efecte del EEE.) Diario Oficial de la Unión Europea. L167. 24.06.2019, pp. 32-33.
 
Reglament (UE) 2019/1015 de la Comissió, de 20 de juny de 2019, pel qual es modifiquen els annexos II i III del Reglament (CE) n.° 396/2005 del Parlament Europeu i del Consell quant als límits màxims de residus de aminopiralida, captán, ciazofamida, flutianilo, cresoxim-metil, lambda-cihalotrina, mandipropamid, piraclostrobina, espiromesifeno, espirotetramat, teflubenzurón i tetraconazol en determinats productes (Text pertinent a l'efecte del EEE.) Diario Oficial de la Unión Europea. L165. 21.06.2019, pp. 23-64.
 
Directiva (UE) 2019/983 del Parlament Europeu i del Consell, de 5 de juny de 2019, per la qual es modifica la Directiva 2004/37/CE, relativa a la protecció dels treballadors contra els riscos relacionats amb l'exposició a agents carcinògens o mutàgens durant el treball. Diario Oficial de la Unión Europea. L164. 20.06.2019, pp. 23-29.
 
Directiva (UE) 2019/983 del Parlament Europeu i del Consell, de 5 de juny de 2019, per la qual es modifica la Directiva 2004/37/CE, relativa a la protecció dels treballadors contra els riscos relacionats amb l'exposició a agents carcinògens o mutàgens durant el treball. Diario Oficial de la Unión Europea. L164. 20.06.2019, pp. 23-29.
 
Decisió d'Execució (UE) 2019/994 de la Comissió, de 17 de juny de 2019, per la qual es retarda la data d'expiració de l'aprovació del etofenprox per al seu ús en biocides del tipus de producte 8 (Text pertinent a l'efecte del EEE.) Diario Oficial de la Unión Europea. L160. 18.06.2019, pp. 26-27.
 
Reglament d'Execució (UE) 2019/989 de la Comissió, de 17 de juny de 2019, pel qual no es renova l'aprovació de la substància activa clorprofam conformement al que es disposa en el Reglament (CE) n.° 1107/2009 del Parlament Europeu i del Consell, relatiu a la comercialització de productes fitosanitaris, i es modifica l'annex del Reglament d'Execució (UE) n.° 540/2011 de la Comissió (Text pertinent a l'efecte del EEE.) Diario Oficial de la Unión Europea. L160. 18.06.2019, pp. 11-13.
 
Decisió d'Execució (UE) 2019/961 de la Comissió, de 7 de juny de 2019, per la qual s'autoritza una mesura provisional presa per la República Francesa de conformitat amb l'article 129 del Reglament (CE) n.° 1907/2006 del Parlament Europeu i del Consell, relatiu al registre, l'avaluació, l'autorització i la restricció de les substàncies i mescles químiques (REACH), a fi de restringir l'ús i la comercialització de determinades fustes tractades amb creosota i altres substàncies relacionades amb la creosota [notificada amb el número C(2019) 4122] (Text pertinent a l'efecte del EEE.) Diario Oficial de la Unión Europea. L154. 12.06.2019, pp. 44-47.
 
Reglament (UE) 2019/957 de la Comissió, d'11 de juny de 2019, que modifica, pel que respecta al (3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridecafluorooctil) silanetriol i els seus TDFA, l'annex XVII del Reglament (CE) n.° 1907/2006 del Parlament Europeu i del Consell, relatiu al registre, l'avaluació, l'autorització i la restricció de les substàncies i mescles químiques (REACH) (Text pertinent a l'efecte del EEE.) Diario Oficial de la Unión Europea. L154. 12.06.2019, pp. 37-39.