Teléfono

Memòria prevencionista

Laboralia 2022 - Trobada by Laboralia Fortaleses i Febleses del Sistema preventiu després de la pandèmia

Laboralia 2022 - Trobada by Laboralia Fortaleses i Febleses del Sistema preventiu després de la pandèmia


Trobada by Laboralia, fortaleses i febleses del Sistema Preventiu després de la pandèmia, celebrat a València el 29 març de 2022, va ser impulsat per l'INVASSAT com una jornada de reflexió, debat i intercanvi d'experiències entre els diferents àmbits professionals de la seguretat i la salut en el treball. Més de dos anys després de començada la pandèmia de la covid i els seus efectes sobre el món laboral era necessari tornar a trobar-nos. Van participar més de 400 persones, la major part d'elles, tècniques de prevenció dels principals organismes i empreses del país.

Posts llegir...

Galeria de fotos 

Difusió en Xarxes Socials

Linkedin#encuentrobylaboralia / #EncontrebyLaboralia#Laboralia@ferialaboralia / #TrobadabyLaboralia

Twitter: #encuentrobylaboralia / #EncontrebyLaboralia#Laboralia@ferialaboralia / #TrobadabyLaboralia

Facebook#encuentrobylaboralia / #EncontrebyLaboralia / #Laboralia@ferialaboralia / #TrobadabyLaboralia

 

Ponències

Un tsunami llamado pandemia. Salvador Peiró Moreno. Médico especialista en Medicina Preventiva y Salud Pública. Dirige el área de Investigación en Servicios de Salud FISABIO|SALUT PUBLICA.

La intervención del prevencionista laboral durante y post-pandemia. Carlos Arranz Cordero. Director de Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, INSST.

“Moverse” en tiempos difícilesMaría José Mira Veintimilla, Ilma. Secretaría Autonómica de Modelo Económico y Financiación. Generalitat Valenciana. Comisionada de la Presidencia de la Generalitat para la coordinación de los suministros de la Generalitat frente a la infección de Covid-19 en la Comunitat Valenciana.

 

Pòsters de les taules de debat

Listado documentos