Teléfono

Memòria prevencionista

Dia Mundial de la Seguretat i Salut en el Treball 2022

Dia Mundial de la Seguretat i Salut en el Treball 2022

Destacats

C-19 Campanya Dia Mundial de la Seguretat i Salut en el Treball 2022 Dia Mundial de la Seguretat i Salut en el Treball 2022     Seguretat i salut no són qüestió de sort. Elvira Ródenas, directora de l'INVASSAT. Enguany, el Dia Mundial de la Seguretat i Salut en el Treball ja no està relacionat amb la COVID-19. Aquest 2022 la campanya es diu «Actuar junts per a construir una cultura de seguretat i salut positiva» i té com a objectiu la promoció de la...

Novetats

FIA-224401 Accident greu per atrapament en una màquina d’enganxament del sector calçat

NOVA FITXA D'INVESTIGACIÓ D'ACCIDENTS!!!
 
Ja està a la seua disposició una nova fitxa d'investigació d'accidents (FIA) de l'INVASSAT: Accident greu per atrapament en una màquina d’enganxament del sector calçat. Accedisca a la nostra secció Fitxes d'Investigació d'Accidents. Les FIAs estan basades en accidents reals investigats pel personal tècnic de l'INVASSAT. No obstant això, poden contindre elements o aspectes modificats o addicionals, relacionats amb aquests, a fi d'aconseguir una major eficàcia didàctica. Aquestes fitxes no pretenen una anàlisi exhaustiva del succés accidental, sinó posar de manifest les circumstàncies en les quals ocorre, així com les principals causes i mesures preventives o correctives a adoptar.

Estadístiques de Sinistralitat laboral: abril 2021-març 2022

Ja es troba disponible l'última edició de les publicacions Estadístiques d'accidents de treball en la Comunitat Valenciana i les Estadístiques de malalties professionals en la Comunitat Valenciana, corresponents al període abril 2021-març 2022. També es poden consultar els resums corresponents a l'informe d'accidents de treball i al de malalties professionals.

Notícies

Ves enrere Premis al coneixement en PRL 2021

Premis al coneixement en PRL 2021

Guardons.  RESOLUCIÓ de 22 de març de 2022, del president de l’Institut Valencià de Seguretat i Salut en el Treball (INVASSAT), per la qual es reconeixen els millors treballs fi de màster o de grau universitari o d’especialitat en Prevenció de Riscos Laborals de la Comunitat Valenciana, denominats Premis al Coneixement en Prevenció de Riscos Laborals, presentats prenent com a base la Resolució de 22 d’abril de 2021, de la Presidència de l’Institut Valencià de Seguretat i Salut en el Treball.. (DOGV núm. 9319 de 13.04.2022) 

La Llei 2/2004, de 28 de maig de la Generalitat, va crear l'Institut Valencià de Seguretat i Salut en el Treball (INVASSAT) com a organisme autònom de caràcter administratiu, que es configura com l'òrgan cientificotècnic en matèria de prevenció de riscos laborals de l'Administració de la Generalitat, i la fi de la qual és la promoció de la seguretat i salut en el treball en el conjunt de la societat valenciana. Així mateix, l'Administració del Consell i els Agents Econòmics i Socials en el Pacte Valencià pel Creixement i Millora de l'Ocupació en la Comunitat Valenciana, van apostar per potenciar la millora de les condicions de treball en matèria de seguretat i salut laboral de les nostres empreses i organitzacions. La promoció de la seguretat i salut en els llocs de treball requereix l'adopció de mesures d'acció positiva, eficaces i executives, dirigides a previndre els riscos laborals.

Una manera de promoure la seguretat i salut és el reconeixement dels millors Treballs Final de Màster realitzats pels alumnes i dirigits per professors dels Màster en Prevenció de Riscos Laborals, incentivant d'aquesta manera la cultura preventiva dels tècnics en prevenció de riscos laborals, amb antelació a l'acompliment de les seues funcions i reconeixent la labor dels directors dels millors treballs. D'aquesta manera, l'INVASSAT pretén reconéixer l'alt nivell de qualitat dels millors Treballs Final de Màster o d'especialitat en PRL, promovent la seua difusió i premiant als seus autors i directors a través d'un reconeixement públic.

 

Convocatòria per a l'any 2021 dels premis al Coneixement en PRL.
Consulta la Resolució de 22 d'abril de 2021, de la Presidència de l'Institut Valencià de Seguretat i Salut en el Treball (INVASSAT), per la qual es regula el procediment de concessió, l'any 2021, dels reconeixements als millors treballs fi de màster o de grau universitari o d'especialitat en prevenció de riscos laborals de la Comunitat Valenciana, denominats Premis al coneixement en PRL (DOGV núm. 9104 de 10.06.2021).

Jurat

  • Fernando Sáez Ramos (INVASSAT). President.
  • Juan Carlos Castellanos Alba (INVASSAT). Secretari.
  • Juan José Puchau Fabado (INVASSAT).
  • Pilar Fuentes Llopico (ITSS-CV).
  • Marisa Baena Martínez (UGT-PV).
  • Mila Cano Monterde (CCOO-PV).
  • Rosa Pla Beltrán (CEV).
  • Beatriz Talón Cardona (CEV).
 

Publicacions

FIA-224401 Accident greu per atrapament en una màquina d’enganxament del sector calçat

NOVA FITXA D'INVESTIGACIÓ D'ACCIDENTS!!!   Ja està a la seua disposició una nova fitxa d'investigació d'accidents (FIA) de l'INVASSAT: Accident greu per atrapament en una màquina d’enganxament del...

Estadístiques de Sinistralitat laboral: abril 2021-març 2022

Ja es troba disponible l'última edició de les publicacions Estadístiques d'accidents de treball en la Comunitat Valenciana i les Estadístiques de malalties professionals en la Comunitat...

Cursos

Novetat Campus Virtual: Oferta 2ª ed 2022

 

Pla de Formació presencial 2020 

T'interessa

twitter

Seguir a @gvainvassat