Teléfono

Memòria prevencionista

Dia Mundial de la Seguretat i Salut en el Treball 2022

Dia Mundial de la Seguretat i Salut en el Treball 2022

Novetats

Dades de sinistralitat laboral en la Comunitat Valenciana i comparativa amb la resta d'Espanya i altres Comunitats Autònomes : gener-novembre 2021 / gener-novembre 2022

Nou document de la sèrie Dades de sinistralitat laboral en la Comunitat Valenciana i comparativa amb la resta d'Espanya i altres Comunitats Autònomes. Disponible ja el corresponent a gener-novembre 2021 / gener-novembre 2022.

Aquests documents contenen els avanços de la sinistralitat laboral del present any i permeten comparar l'evolució de les dades de sinistralitat (accidents de treball en jornada i malalties professionals) de la Comunitat Valenciana front la mitjana nacional i la resta de Comunitats Autònomes en el període de l'any acumulat i el mateix període de l'any anterior. Aquesta visió, ens ofereix un avanç aproximat de qual serà el resultat de la sinistralitat a final d'any i permet veure la situació actual de la Comunitat en matèria de sinistralitat respecte a la resta de comunitats.

Butlletí de novetats en seguretat i salut laboral de l'INVASSAT 12.2022

NOU BUTLLETÍ DE NOVETATS!!
 

Ja es troba disponible el Butlletí de novetats en seguretat i salut laboral de l'INVASSAT de desembre de 2022, on podeu trobar els documents cientifico-tècnics que anem incorporant a la Biblioteca Digital i les novetats legals publicades durant el mes passat, així com altres recursos d'utilitat per a la seguretat i salut en el treball.

Notícies

Ves enrere L'INVASSAT participa en les jornades tècniques Treballs sobre cobertes fràgils : caigudes en altura

L'INVASSAT participa en les jornades tècniques Treballs sobre cobertes fràgils : caigudes en altura

L'INVASSAT participa en les jornades tècniques Treballs sobre cobertes fràgils : caigudes en altura impulsades per la Comissió territorial de seguretat i salut en el treball de València i organitzades pels agents socials en diferents comarques.

En elles intervindran:

  • Esteban Santamaría Coria, director del Centre Territorial de l'INVASSAT a València
  • Miguel Font Vicent, cap del Servei de programes i assistència del CT de l'INVASSAT a València
  • Pascual García Martínez, cap de la Unitat especialitzada en seguretat i salut laboral de la Inspecció Provincial de Treball de València
  • Leonardo Ibáñez Esteban, responsable de l'Àrea de seguretat i salut de la Fundació Laboral de la Construcció en la Comunitat Valenciana.

 

Publicacions

Butlletí de novetats en seguretat i salut laboral de l'INVASSAT 12.2022

NOU BUTLLETÍ DE NOVETATS!! Ja es troba disponible el Butlletí de novetats en seguretat i salut laboral de l'INVASSAT de desembre de 2022, on podeu trobar els documents cientifico-tècnics que anem...

Cursos

Acaba el campus virtual de l'INVASSAT 2022

 

Pla de Formació presencial 2020 

T'interessa

twitter