Teléfono

Memòria prevencionista

Dia Mundial de la Seguretat i Salut en el Treball 2022

Dia Mundial de la Seguretat i Salut en el Treball 2022

Destacat

Tràmit perquè les empreses puguen accedir als comunicats de sinistralitat laboral declarats en la Comunitat Valenciana

Tràmit perquè les empreses puguen accedir als comunicats de sinistralitat laboral declarats en la Comunitat Valenciana

L'INVASSAT posa a la disposició d'empreses, organismes i persones treballadores autònomes, de manera telemàtica, la relació de comunicats d'accidents de treball i malalties professionals declarats per aquestes i entitats gestores col·laboradores amb l'Administració (mútues) davant les autoritats laborals d'Alacant, Castelló i València.

Aquesta relació mostra alguns dels camps que s'informen en els comunicats per accident amb baixa i sense baixa de delt@ i malalties professionals en CEPROSS.

Accedeix al tràmit en el portal de la Generalitat.

Només accessible amb certificat digital d'empresa

 

Novetats

Estructures de protecció antibolcada en els tractors agrícoles

En la pàgina MATERIALS FORMATIUS DE L'INVASSAT, secció Seguretat, ja està disponible l'accés al document:

Estructures de protecció antibolcada en els tractors agrícoles (ANSEMAT, 2022)

 

 

Estadístiques de sinistralitat laboral: novembre 2021-octubre 2022

Ja es troba disponible l'última edició de les publicacions Estadístiques d'accidents de treball en la Comunitat Valenciana i les Estadístiques de malalties professionals en la Comunitat Valenciana, corresponents al període novembre 2021-octubre 2022. També es poden consultar els resums corresponents a l'informe d'accidents de treball i al de malalties professionals.

Notícies

Ves enrere Convocatòria d'una borsa d'ocupació temporal per a cobrir llocs de l'escala de Medicina del treball en l'INVASSAT (A1-25-02) 2022

Convocatòria d'una borsa d'ocupació temporal per a cobrir llocs de l'escala de Medicina del treball en l'INVASSAT (A1-25-02) 2022

La Direcció General de Funció Pública de la Generalitat convoca el procediment per a la constitució de bosses específiques d'ocupació temporal, a fi que es proveïsquen els llocs de treball de l'escala A1-25-02, medicina del treballConvocatòria 529/22, per al nomenament de personal funcionari interí o nomenament provisional per millora d'ocupació, a fi que, quan les necessitats del servei el requerisquen, puguen proveir-se provisionalment llocs de treball classificats per a la seua provisió per aquest personal de l'administració de la generalitat.

Consulta la convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. El termini per a la presentació de sol·licituds acaba el 16 de juny de 2022.

Trobaràs ací tota la informació sobre la tramitació telemàtica del procediment.

Publicacions

Estadístiques de sinistralitat laboral: novembre 2021-octubre 2022

Ja es troba disponible l'última edició de les publicacions Estadístiques d'accidents de treball en la Comunitat Valenciana i les Estadístiques de malalties professionals en la Comunitat...

Cursos

Acaba el campus virtual de l'INVASSAT 2022

 

Pla de Formació presencial 2020 

T'interessa

twitter