Teléfono

Memòria prevencionista

Dia Mundial de la Seguretat i Salut en el Treball 2022

Dia Mundial de la Seguretat i Salut en el Treball 2022

Destacat

Convocatòria d'una borsa d'ocupació temporal per a cobrir llocs de l'escala de Medicina del treball en l'INVASSAT (A1-25-02) 2022

Convocatòria d'una borsa d'ocupació temporal per a cobrir llocs de l'escala de Medicina del treball en l'INVASSAT (A1-25-02) 2022

Prova selectiva: 29 de juliol a les 10 hores.
Llocs d'examen: 
València: Serveis Centrals de l'INVASSAT. Carrer València, 32. 46100 Burjassot.
Alacant: Centre Territorial de l'INVASSAT a Alacant. Carrer Hondón de los Frailes, 1. 03005 Alacant.

La Direcció General de Funció Pública de la Generalitat convoca el procediment per a la constitució de bosses específiques d'ocupació temporal, a fi que es proveïsquen els llocs de treball de l'escala A1-25-02, medicina del treballConvocatòria 529/22, per al nomenament de personal funcionari interí o nomenament provisional per millora d'ocupació, a fi que, quan les necessitats del servei el requerisquen, puguen proveir-se provisionalment llocs de treball classificats per a la seua provisió per aquest personal de l'administració de la generalitat.

Consulta la convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. El termini per a la presentació de sol·licituds acaba el 16 de juny de 2022.

Trobaràs ací tota la informació sobre la tramitació telemàtica del procediment.

Treballar en èpoques d'altes temperatures

Treballar en èpoques d'altes temperatures

L'exposició a la calor pot causar greus alteracions en les persones treballadores. De fet, la temperatura del cos humà ha de romandre constant (homeotermia), independentment del seu ambient tèrmic. Els mecanismes de regulació que mantenen la temperatura poden veure's alterats, sobretot durant les onades de calor en l'època estiuenca accentuades pel canvi climàtic. El risc per a la salut serà encara més important si l'organisme no està preparat (aclimatació). En el lloc de treball, una combinació de factors individuals (edat, salut física, la fatiga, l'esforç físic inherent a la tasca...) i col·lectives (organització de l'activitat, les condicions de treball...) juga un paper important no sols en la salut, sinó també l'alteració del rendiment físic i mental de les persones.

Per això et recomanem atendre les indicacions donades pels organismes amb autoritat en la matèria i les aportacions científicotécnicas proporcionades per entitats reconegudes.

 

Publicacions de l'INVASSAT

Recursos de les autoritats sanitàries

Recursos d'organismes de SST

Recursos d'informació meteorològica i climatològica

Literatura cientificotècnica

Novetats

Dades de sinistralitat laboral en la Comunitat Valenciana i comparativa amb la resta d'Espanya i altres Comunitats Autònomes : gener-maig 2021 / gener-maig 2022

Nou document de la sèrie Dades de sinistralitat laboral en la Comunitat Valenciana i comparativa amb la resta d'Espanya i altres Comunitats Autònomes. Disponible ja el corresponent a gener-juny 2021 / gener-juny 2022.

Aquests documents contenen els avanços de la sinistralitat laboral del present any i permeten comparar l'evolució de les dades de sinistralitat (accidents de treball en jornada i malalties professionals) de la Comunitat Valenciana front la mitjana nacional i la resta de Comunitats Autònomes en el període de l'any acumulat i el mateix període de l'any anterior. Aquesta visió, ens ofereix un avanç aproximat de qual serà el resultat de la sinistralitat a final d'any i permet veure la situació actual de la Comunitat en matèria de sinistralitat respecte a la resta de comunitats.

Estadístiques de Sinistralitat laboral: juliol 2021-juny 2022

Ja es troba disponible l'última edició de les publicacions Estadístiques d'accidents de treball en la Comunitat Valenciana i les Estadístiques de malalties professionals en la Comunitat Valenciana, corresponents al període juliol 2021-juny 2022. També es poden consultar els resums corresponents a l'informe d'accidents de treball i al de malalties professionals.

Notícies

Ves enrere C-19 Campanya Dia Mundial de la Seguretat i Salut en el Treball 2022

C-19 Campanya Dia Mundial de la Seguretat i Salut en el Treball 2022

Dia Mundial de la Seguretat i Salut en el Treball 2022

 

 

Seguretat i salut no són qüestió de sort.

Elvira Ródenas, directora de l'INVASSAT.

Enguany, el Dia Mundial de la Seguretat i Salut en el Treball ja no està relacionat amb la COVID-19. Aquest 2022 la campanya es diu «Actuar junts per a construir una cultura de seguretat i salut positiva» i té com a objectiu la promoció de la participació i del diàleg social amb la finalitat d'establir una cultura de seguretat i salut positiva en els llocs de treball.


Durant la pandèmia de COVID-19, hem constatat que comptar amb un sistema de seguretat i salut en el treball sòlid que incloga una participació efectiva del govern, de les persones ocupades i ocupadores i de la sanitat pública ha sigut vital per a protegir els entorns de treball i salvaguardar la seguretat i la salut. El diàleg social no sols contribueix a millorar les polítiques i estratègies en matèria de Seguretat i Salut en el Treball (SST) sinó que també és essencial en l'establiment del compromís de les parts facilitant el camí per a la seua ràpida i eficaç posada en pràctica.


En el lloc de treball, una cultura de SST sòlida i inclusiva és aquella en la qual tant la direcció com les persones ocupades valoren i promouen el dret a un entorn de treball segur i saludable. De manera que aquestes últimes participen a l'entorn de l'organització plantejant les seues preocupacions sobre possibles riscos o perills i la direcció col·labora amb ells per a trobar solucions adequades, eficaces i sostenibles. Per a això, és necessari establir una comunicació oberta i un diàleg basat en la confiança i el respecte mutu.


Aquesta cita anual pretén promoure la prevenció dels accidents del treball i les malalties professionals a tot el món. És una campanya de sensibilització destinada a centrar l'atenció sobre la magnitud del problema i a fomentar la creació i la promoció d'una cultura de la seguretat i la salut per a ajudar a reduir el nombre de morts i lesions relacionades amb el treball.


Cadascun de nosaltres és responsable de frenar morts i lesions en el treball. Com a govern hem de proporcionar la infraestructura (lleis i serveis) necessària per a garantir que els treballadors continuen sent empleats i que les empreses prosperen. Això inclou el desenvolupament d'una política i un programa europeu, nacional i autonòmic i un sistema d'inspecció per a fer complir la legislació i política de seguretat i salut en el treball. Les empreses són les responsables de garantir que l'entorn de treball siga segur i saludable. Les persones treballadores tenim la responsabilitat de treballar de manera segura i protegir-nos, conéixer els nostres drets i participar en la implementació de mesures preventives. És comú quan des de l'INVASSAT i la Inspecció de Treball s'investiguen els accidents de treball escoltar les persones implicades en el mateix la frase «ha sigut mala sort», però sabem que tots, absolutament tots els accidents de treball es poden evitar.


La pandèmia és un dels exemples més palpables de la necessitat d'adaptar els SST als nous riscos emergents, una reivindicació que també és present en aquest dia internacional. Aquests nous riscos del treball poden ser provocats per la innovació tècnica o pel canvi social o organitzatiu, entre ells les noves tecnologies aplicades als processos productius, les noves condicions de treball a conseqüència de la càrrega de treball deguda a de la intensificació d'aquest arran de les retallades en les plantilles, els efectes de factors psicosocials en l'estrés relacionat amb el treball. En la pròxima Estratègia Valenciana de Seguretat i Salut en el Treball 2023-2028 que estem debatent amb els agents socials i econòmics, hem de repensar el model de gestió preventiva en les empreses i enfortir els organismes amb competències en matèria de SST abordarem aquestes tres qüestions: Anticipar i gestionar el canvi en el context de les transicions ecològica, digital i demogràfica; millorar la prevenció d'accidents i malalties relacionats amb el treball i adoptar un enfocament de «visió zero» respecte a les morts relacionades amb el treball; i incrementar la preparació per a respondre a les crisis sanitàries actuals i futures. Aplicant la transversalitat i la perspectiva de gènere, perquè dones i homes som diferents però tenim els mateixos drets que cal garantir.

Publicat el 28.04.2022 en Levante-EMV.

 

No et perdes aquests enllaços...

Publicacions

Estadístiques de Sinistralitat laboral: juliol 2021-juny 2022

Ja es troba disponible l'última edició de les publicacions Estadístiques d'accidents de treball en la Comunitat Valenciana i les Estadístiques de malalties professionals en la Comunitat...

Cursos

Novetat Campus Virtual: Oferta 2ª ed 2022

 

Pla de Formació presencial 2020 

T'interessa

twitter

Seguir a @gvainvassat