Teléfono

Memòria prevencionista

Dia Mundial de la Seguretat i Salut en el Treball 2022

Dia Mundial de la Seguretat i Salut en el Treball 2022

Destacats

Convocatòria d'una borsa d'ocupació temporal per a cobrir llocs de l'escala de Medicina del treball en l'INVASSAT (A1-25-02) 2022

Convocatòria d'una borsa d'ocupació temporal per a cobrir llocs de l'escala de Medicina del treball en l'INVASSAT (A1-25-02) 2022

La Direcció General de Funció Pública de la Generalitat convoca el procediment per a la constitució de bosses específiques d'ocupació temporal, a fi que es proveïsquen els llocs de treball de l'escala A1-25-02, medicina del treballConvocatòria 529/22, per al nomenament de personal funcionari interí o nomenament provisional per millora d'ocupació, a fi que, quan les necessitats del servei el requerisquen, puguen proveir-se provisionalment llocs de treball classificats per a la seua provisió per aquest personal de l'administració de la generalitat.

Consulta la convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. El termini per a la presentació de sol·licituds acaba el 16 de juny de 2022.

Trobaràs ací tota la informació sobre la tramitació telemàtica del procediment.

Novetats

Dades de sinistralitat laboral en la Comunitat Valenciana i comparativa amb la resta d'Espanya i altres Comunitats Autònomes : gener-abril 2021 / gener-abril 2022

Nou document de la sèrie Dades de sinistralitat laboral en la Comunitat Valenciana i comparativa amb la resta d'Espanya i altres Comunitats Autònomes. Disponible ja el corresponent a gener-abril 2021 / gener-abril 2022.
 
Aquests documents contenen els avanços de la sinistralitat laboral del present any i permeten comparar l'evolució de les dades de sinistralitat (accidents de treball en jornada i malalties professionals) de la Comunitat Valenciana front la mitjana nacional i la resta de Comunitats Autònomes en el període de l'any acumulat i el mateix període de l'any anterior. Aquesta visió, ens ofereix un avanç aproximat de qual serà el resultat de la sinistralitat a final d'any i permet veure la situació actual de la Comunitat en matèria de sinistralitat respecte a la resta de comunitats.

Estadístiques de Sinistralitat laboral: maig 2021-abril 2022

Ja es troba disponible l'última edició de les publicacions Estadístiques d'accidents de treball en la Comunitat Valenciana i les Estadístiques de malalties professionals en la Comunitat Valenciana, corresponents al període maig 2021-abril 2022. També es poden consultar els resums corresponents a l'informe d'accidents de treball i al de malalties professionals.

Notícies

Ves enrere L'INVASSAT participa en el II Simposi d'Higiene Industrial (Santander, maig 2022)

L'INVASSAT participa en el II Simposi d'Higiene Industrial (Santander, maig 2022)

Juan José Puchau, Jefe de Servicio de Organizaciones Saludables del INVASSAT ha presentado su monografía Exposición laboral por vía inhalatoria a agentes químicos cancerígenos o mutágenos en el II SIMPOSIO de Higiene Industrial celebrado el 19 y el 20 de mayo de 2022 en el Palacio de la Magdalena, Santander

El Instituto Cántabro de Seguridad y Salud (ICASST) junto con el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (INSST) han organizado la segunda edición de este Simposio cuyo objetivo es ofrecer un espacio de debate sobre los diferentes desafíos que se plantean en el campo de la higiene industrial con el fin de mejorar los procesos de evaluación de riesgos higiénicos y la implantación de medidas preventivas.

Puede descargar la presentación aquí.

Publicacions

Estadístiques de Sinistralitat laboral: maig 2021-abril 2022

Ja es troba disponible l'última edició de les publicacions Estadístiques d'accidents de treball en la Comunitat Valenciana i les Estadístiques de malalties professionals en la Comunitat...

Cursos

Novetat Campus Virtual: Oferta 2ª ed 2022

 

Pla de Formació presencial 2020 

T'interessa

twitter

Seguir a @gvainvassat