Teléfono

Memòria prevencionista

Novetats

AT-230101 Indústria 5.0 un enfocament centrat en l’ésser humà

Apunts tècnics de l'INVASSATNOU APUNT TÈCNIC DE L'INVASSAT

Indústria 5.0 Un enfocament centrat en l'ésser humà. La present anotació tècnica duu a terme una revisió bibliogràfica, perquè les persones lectores estiguen familiaritzades amb el nou concepte d'Indústria 5.0 i les seues implicacions en el futur entorn industrial i laboral. La Indústria 5.0 complementa i àmplia el concepte purament tecnològic de la Indústria 4.0 i per a això se sosté en tres pilars fonamentals: és una indústria que vol ser sostenible i respectuosa amb els límits del nostre planeta, que pretén ser resilient i, sobretot, que se centra en l'ésser humà i posa a aquest en el centre mateix del sistema productiu. Ací es posa l'èmfasi en aquest últim pilar i per això aborda qüestions que tenen a veure amb els nous rols que han d'assumir les persones treballadores en la Indústria 5.0 i amb les noves fàbriques que es regisquen per aquest concepte i baix quin criteri les empreses del futur han d'implantar-lo de manera efectiva.

Espais monogràfics de l'INVASSAT - Comunicació clara i inclusiva en SSL

NOU ESPAI MONOGRÀFIC DE L'INVASSAT

L'INVASSAT publica l'espai monogràfic Recursos de comunicació clara i inclusiva, que recull una selecció de recursos informatius sobre com comunicar millor, de manera més comprensible i inclusiva en l'àmbit de la seguretat i la salut laboral.

Materials formatius - Risc de pols i vibracions mecàniques en la construcció (Puchau Fabado, 2023)

Materials formatius de l'INVASSATJa està disponible, en la nostra secció Materials formatius de l'INVASSAT, la presentació Risc de pols i vibracions mecàniques en la construcció de Juan José Puchau, cap del Servei d'Organitzacions Saludables de l'Institut. Es va presentar en la jornada Solucions específiques: ambient pulvigen, vibracions i dispositius amb prevenció activa organitzada per la Fundació Laboral de la Construcció al març de 2023.

Notícies de l'INVASSAT

El Consell aprueba el decreto que regula los servicios de Prevención de Riesgos Laborales de la Generalitat

  • Desde el año 2016, la función de los servicios de prevención de han sido competencia del Instituto Valenciano de Seguridad y Salud en el Trabajo

La Generalitat posarà en marxa un pla d’actuació contra els accidents greus i mortals

  • Durant 2022 es van registrar 367 casos a la Comunitat Valenciana, la qual cosa implica un augment respecte a 2021 de 53 casos, un 16,9 % més d'accidents laborals d'aquestes característiques
La Generalitat posarà en marxa un pla d’actuació contra els accidents greus i mortals

ver más noticias

Formació INVASSAT

Nova edició del Campus virtual de l'INVASSAT (1-2023)


 

Ves enrere 2303A-EX01 Disseny de sistemes de protecció de màquines 09-30.03.2023

2303A-EX01 Disseny de sistemes de protecció de màquines 09-30.03.2023

Informació General

Data inici : Thursday, 09 March 2023

Data fi : Thursday, 30 March 2023

Inscripció

Tancat

Ubicació

CT de l'INVASSAT en Alacant

C/ Fondó dels Frares, 1. Alacant. Veure mapa.

Contacte

Correu-e: sec-ali.invassat@gva.es

Tf. 963424400

T'interessa

Twitter