Teléfono

Memòria prevencionista

Dia Mundial de la Seguretat i Salut en el Treball 2022

Dia Mundial de la Seguretat i Salut en el Treball 2022

Destacat

Tràmit perquè les empreses puguen accedir als comunicats de sinistralitat laboral declarats en la Comunitat Valenciana

Tràmit perquè les empreses puguen accedir als comunicats de sinistralitat laboral declarats en la Comunitat Valenciana

L'INVASSAT posa a la disposició d'empreses, organismes i persones treballadores autònomes, de manera telemàtica, la relació de comunicats d'accidents de treball i malalties professionals declarats per aquestes i entitats gestores col·laboradores amb l'Administració (mútues) davant les autoritats laborals d'Alacant, Castelló i València.

Aquesta relació mostra alguns dels camps que s'informen en els comunicats per accident amb baixa i sense baixa de delt@ i malalties professionals en CEPROSS.

Accedeix al tràmit en el portal de la Generalitat.

Només accessible amb certificat digital d'empresa

 

Novetats

Estructures de protecció antibolcada en els tractors agrícoles

En la pàgina MATERIALS FORMATIUS DE L'INVASSAT, secció Seguretat, ja està disponible l'accés al document:

Estructures de protecció antibolcada en els tractors agrícoles (ANSEMAT, 2022)

 

 

Estadístiques de sinistralitat laboral: novembre 2021-octubre 2022

Ja es troba disponible l'última edició de les publicacions Estadístiques d'accidents de treball en la Comunitat Valenciana i les Estadístiques de malalties professionals en la Comunitat Valenciana, corresponents al període novembre 2021-octubre 2022. També es poden consultar els resums corresponents a l'informe d'accidents de treball i al de malalties professionals.

Notícies

L'INVASSAT participa en les II Jornades de Retorn al treball efectiu i saludable després de baixa per incapacitat temporal

L'INVASSAT participa en les II Jornades de Retorn al treball efectiu i saludable després de baixa per incapacitat temporal Iniciativa de la UGT-PV amb la col·laboració de la Cátedra de Trabajo,...

Convocatòria d'una borsa d'ocupació temporal per a cobrir llocs de l'escala de Medicina del treball en l'INVASSAT (A1-25-02) 2022

Llista provisional d'aspirants admesos que han superat la prova escrita juntament amb baremació de mèrits acreditats 15.11.2022 Autobaremació i aportació de documents 15.09.2022 Qualificacions de...

Publicacions

Cursos

Acaba el campus virtual de l'INVASSAT 2022

 

Pla de Formació presencial 2020 

T'interessa

twitter